Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

OBNOVITVENO usposabljanje iz ZVR za PREGLEDNIKE

datum: 19.02.2018

OBNOVITVENO usposabljanje iz zdravstvenega varstva rastlin za PREGLEDNIKE
(za izvajanje fitosanitarnih pregledov)
12., 19., 27. in 28. marcec 2018, Kmetijski inštitut Slovenije

Datum: 15.02.2018

VABLJENI NA OBNOVITVENO STROKOVNO USPOSABLJANJE

IZ ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN ZA PREGLEDNIKE

(za izvajanje fitosanitarnih pregledov)

Obveščamo vas, da v mesecu marcu 2018 organiziramo 4 termine enodnevnega obnovitvenega strokovnega usposabljanja iz zdravstvenega varstva rastlin za preglednike.

6 urno usposabljanje bo potekalo

dne 12. (pon.), 19. (pon), 27. (tor) in 28. (sre) marca 2018 ob 09:00 na

Kmetijskem inštitutu Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana

(Paviljon 2000, velika predavalnica, 2. nadstropje)

Prijavite se na enega od navedenih terminov.

Cena 6 - urnega usposabljanja znaša 50,00 EUR  (Z DDV).

Plačilo kotizacije nakažite na transakcijski račun:

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica,

št.: 01100 – 6030235020, pri plačilu navedite sklicno številko 133-2018.

Prijave kandidatov  sprejemamo najkasneje do srede 28. februarja 2018.

Izpolnjeno in podpisano prijavnico s potrdilom o plačani kotizaciji in obvezno prilogo (podatki za izstavitev računa) pošljite na e-pošto branko.carlevaris@go.kgzs.si ali po pošti nanaslov:

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica.

Prijavnica mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika pravne osebe, ki je prijavitelj kandidata oziroma kandidat sam, če ni redno ali pogodbeno zaposlen pri pravni osebi ali zasebniku.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na tel. št. 05/3351231 ali na e-pošto branko.carlevaris@go.kgzs.si.

Priponke:

Vabilo - Dopis - KGZ-N.Gorica - 2018-OBNOVITVENI-PR-Dopis-Vabilo-kgzgo.pdf

Vabilo - Dopis - UVHVVR - 2018-OBNOVITVENI-PR-Dopis-Vabilo-uvhvvr.pdf

Prijavnica - 2018-OBNOVITVENI-PR-Prijavnica-s-prilogo.pdf

Program - 2018-OBNOVITVENI-OO+PR-6-ur-Program.pdf