Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

OSNOVNO usposabljanje iz ZVR za FITOSANITARNE PREGLEDNIKE

datum: 19.02.2018

OSNOVNO usposabljanje iz zdravstvenega varstva rastlin za PREGLEDNIKE
(za izvajanje fitosanitarnih pregledov)
05., 06. in 07. marca 2018, Kmetijski inštituti Slovenije, KGZS Zavod GO

Datum: 14.02.2018

VABLJENI NA OSNOVNO STROKOVNO USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE ZNANJA IZ ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN ZA PREGLEDNIKE

(za izvajanje fitosanitarnih pregledov)

Obveščamo vas, da v mesecu marcu 2018 organiziramo tridnevno strokovno usposabljanje in preverjanje znanja iz zdravstvenega varstva rastlin za preglednike.

20 urno usposabljanje bo potekalo

dne 5. (ponedeljek) in 6. (torek) marca 2018 ob 8:45 na

Kmetijskem inštitutu Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana

(Paviljon 2000, velika predavalnica, 2. nadstropje)

in 7. (sreda) marca 2018 ob 9:30 na

Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

(Oddelek za varstvo rastlin, Entomološki laboratorij)

Cena 20 - urnega usposabljanja s preizkusom znanja znaša  167,00 EUR z DDV.

Plačilo kotizacije nakažite na transakcijski račun:

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica,

št.: 01100 – 6030235020, pri plačilu navedite sklicno številko 133-2018.

Prijave kandidatov sprejemamo najpozneje do srede 28. februarja 2018.

Izpolnjeno in podpisano prijavnico s potrdilom o plačani kotizaciji in obvezno prilogo (podatki za izstavitev računa) pošljite na e-pošto branko.carlevaris@go.kgzs.si ali po pošti na naslov:

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica.

Prijavnica mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika pravne osebe, ki je prijavitelj kandidata, oziroma kandidat sam, če ni redno ali pogodbeno zaposlen pri pravni osebi ali zasebniku.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na tel. št. 05/3351231 ali na e-pošto branko.carlevaris@go.kgzs.si.

Priponke:

Vabilo - Dopis - KGZ-N.Gorica - 2018-OSNOVNO-PR-20-ur-Dopis-Vabilo-kgzgo.pdf

Prijavnica - 2018-OSNOVNO-PR-20-ur-Prijavnica-s-prilogo.pdf

Program - 2018-OSNOVNO-PR-20-ur-Program.pdf