Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo marelic, breskev in nektarin

datum: 16.02.2018

Listna luknjičavost koščičarjev, breskova kodravost in listna luknjičavost koščičarjev, murvov kapar

Obvestilo za varstvo pri pridelavi sadja z dne 16. februar 2018

OBVESTILO O VARSTVU MARELIC

Listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila)

Na Primorskem so koščičarji v različnih fenoloških fazah, kar je odvisno od sorte in lege nasada. Na sončnih legah slovenske Istre in na severnem Primorskem, so brsti marelic že napeti (fenofaza B-C po Baggoliniju oz. 03-09 po BBCH). Zaradi tega predlagamo, da se opravi škropljenje z bakrenimi pripravki proti listni luknjičavosti koščičarjev in drugim boleznim, ki prezimijo na lesu. Pri škropljenju moramo biti pozorni, da so poškropljeni tudi vrhovi dreves.

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Badge WG

3,5 kg/ha

Champion 50 WG

2-3 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

1,6-2 kg/ha

Škropimo, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Škropljenje opravite takrat, ko nočne temperature niso pod lediščem. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN

Breskova kodravost (Taphrina deformans) in listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila)

Nasadi zgodnjih sort breskev in nektarin, ki uspevajo na sončnih legah slovenske Istre in na severnem Primorskem so nekoliko pohiteli z razvojem. Omenjene sadovnjake je priporočljivo škropiti proti breskovi kodravosti in listni luknjičavosti koščičarjev z bakrenimi pripravki. Sredstva na osnovi bakra delujejo tudi proti nekaterim bakterijskim boleznim. Pri škropljenju moramo biti pozorni, da so poškropljeni tudi vrhovi dreves.

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Badge WG

3,5 kg/ha

Biotip bakrov fungicid plus*

1 %

Cuprablau Z 35 WG

1,6-2 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

3 kg/ha

Cuprablau Z Ultra WP

1,8 kg/ha

Nordox 75 WG

2 kg/ha

*zaloge v uporabi do 30.6.2018

Škropimo, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Škropljenje opravite takrat, ko nočne temperature niso pod lediščem. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! 

 

OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN TER MARELIC

Murvov kapar (Pseudaulacaspis pentagona)

V nasadih breskev in nektarin ter marelic, ki še ne cvetijo ter so se v preteklosti pojavljale težave z murvovim kaparjem, predlagamo zatiranje omenjenega škodljivca. Za ta namen lahko uporabite pripravek Harpun. Sredstvo lahko uporabite v 0,0375 – 0,05 % koncentraciji pri porabi od 800 do 1000 L vode na ha. Odmerek pri posamičnemu škropljenju ne sme preseči 0,5 L sredstva na ha. Pripravek se uporabi pred cvetenjem in le enkrat v rastni dobi.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!