Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvestilo za vinarje in vinogradnike o prijavi letnega pridelka grozdja, mošta in vina

datum: 15.11.2017

Pridelovalce grozdja, mošta in vina obveščamo, da je potrebno do 20. novembra 2017 sporočiti podatke o pridelku grozdja, mošta in vina. Pridelek so dolžni prijaviti vsi pridelovalci, ki del ali celoten pridelek grozdja, mošta in vina tržijo ali imajo v registru najmanj 0,1 ha vinogradov.

Prijavo pridelka se odda na predpisanih obrazcih upravni enoti, kjer ste vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina.

Prijava letnega pridelka vina, mošta.doc

Prijava letnega pridelka grozdja.doc