Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo česna

datum: 09.11.2017

Poškodbe od hroščev rilčkarjev vrste Brachycerus

Obvestilo za varstvo zelenjave z dne 8. november 2017

OBVESTILO O VARSTVU ČESNA

Brachycerus sp.

Na pridelovalnih površinah, kjer se je že v preteklih letih opažalo poškodbe na pridelku

vr-brachycerus-algirus-cesen-poskodbe

zaradi hroščev vrste Brachycerus sp.

vr-brachycerus-algirus-cesen

priporočamo izvajanje ukrepov s katerimi zmanjšamo populacijo škodljivca. Za zatiranje omenjene vrste na česnu ni registriranih fitofarmacevtskih sredstev.

Nabor ukrepov za zmanjšanje populacije škodljivega organizma:

  • Širok kolobar
  • Uporabo zdravega sadilnega materiala
  • Večkratna dopolnilna obdelava tal
  • Dobra higiena prostorov, kjer se skladišči česen (uničevanje ostankov)
  • Zatiranje gostiteljskih rastlin iz družine lukovk (Alliaceae) ob pridelovalni površini. Slednje nudijo zatočišče škodljivcu.

Pri pridelavi česna na manjših površinah (vrtovih) se svetuje še dodatne ukrepe:

  • Priprava jarka ob pridelovalni površini z vertikalno steno, ki naj bo globok vsaj 20 cm. Na ta način se fizično prepreči dostop odraslih hroščev (hrošči ne letijo).
  • Uporaba gladkih plastičnih plošč ob pridelovalni površini, ki naj bi bile vdelane v zemljo in visoke 5 do 10 cm (učinek pregrade).