Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Ekološko kmetovanje - nova priložnost na vaši kmetiji

datum: 07.11.2017

V Sloveniji je povpraševanje po ekoloških živilih večje kot je pridelava le-teh. Veliko kmetov pravi, da kmetujejo ekološko, vendar je kot dokaz temu potrebno pridelku in izdelku priložiti certifikat, da je dejansko pridelano v skladu s pravili za ekološko kmetovanje. V kolikor se želite z letom 2018 preusmeriti v ekološko kmetovanje ali zgolj podaljšati kontrolo za ekološko pridelavo in predelavo - prijavite se lahko do 31. decembra 2017.

Na podlagi kontrole in pod pogojem, da je pridelava in/ali predelava potekala v skladu s pravili za ekološko pridelavo in predelavo, kmetija prejme certifikat, ki zagotavlja, da je proizvod res EKO oz BIO.

Poleg zagotovila, da je pridelava ali predelava zares ekološka, pa si z vstopom v shemo certificiranja kmetje povečate konkurenčnost in odprete nove priložnosti za nastop na trgu. Prehod na ekološki način kmetovanja mora biti  postopen, saj se celotno kmetijsko gospodarstvo pripravlja na ekološko pridelavo.

Pridelki imajo v obdobju preusmeritve kmetije v ekološko kmetovanje naslednje statuse:

  • V 1. letu preusmeritve v ekološko kmetovanje so pridelki na kmetiji »konvencionalni«,
  • v 2. in 3. letu preusmeritve v ekološko kmetovanje se pridelki prodajajo kot »pridelki iz preusmeritve«,
  • po 3. letu preusmeritve v ekološko kmetovanje pridelke označujemo kot »ekološke«.

Kmetijam, ki so vključene v kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovanja je na voljo tudi ukrep Ekološko kmetovanje v okviru ukrepov kmetijske politike.

Informacije o preusmeritvi in vstopu v ekološko kmetijstvo lahko vedno dobite pri svetovalcih specialistih za ekološko kmetovanje ter terenskih kmetijskih svetovalcih na vseh izpostavah našega zavoda, kot tudi na naši spletni strani, kjer redno objavljamo vse informacije o ekološkem kmetovanju,  povezave na ostale spletne strani, kjer so ravno tako pomembni podatki. Tu gre posebej poudariti spletno stran Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer je navedena tudi vsa domača in evropska zakonodaja na tem področju. Veliko ažuriranih koristnih informacij dobite tudi na spletnih straneh kontrolnih organizacij.

Ekološko kmetovanje je lahko nova priložnost na vaši kmetiji. Odločitev pa mora vendarle biti dobro premišljena in vključevati vse družinske člane na kmetiji, saj ta vrsta pridelave zahteva velik miselni preskok v glavah, veliko znanja in motivacije za nova učenja in spoznanja.

 

Več o prijavi v ekološko kontrolo in akreditiranih kontrolnih organizacijah si lahko preberete v priponki Ministrstva za kmetijstvo in prehrano RS

Brosura-ekolosko-kmetijstvo.pdf

Obvestilo-prijava v kontrolo EK.pdf

Ekološko kmetijstvo.docx


Bogdan Črv, spec. za ekološko živinorejo