Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Spomladanska suša

datum: 28.03.2017

Tehnološka navodila za blaženje posledic spomladanske suše

Izredno toplo, suho in pogosto vetrovno vreme v marcu močno osušuje površinski sloj tal. Meteorološka vodna bilanca, ki pomeni razliko med padavinami in izhlapevanjem, povsod po Sloveniji že kaže negativno sliko in zaloga vode v tleh se vztrajno zmanjšuje. Glede na vremensko prognozo, ki kaže na pomanjkanje padavin tudi v nadaljevanju, pričakujemo še poslabšanje stanja, kar je potrebno upoštevati pri izvedbi agrotehničnih ukrepov na kmetijskih površinah.


Posledice pomanjkanja vode lahko ublažimo z nekaterimi agrotehničnimi ukrepi, ki so usmerjeni predvsem v izboljšanje zadrževanja razpoložljive vode v tleh. Prizadetost rastlin je precej odvisna tudi od ustrezne prehranjenosti rastlin ter strukture tal. Negativne posledice suše so na kmetijskih rastlinah, ki rastejo na težjih ilovnato glinastih tleh, mnogo manjše kot na lahkih peščenih tleh.

Več si preberite v Tehnoloških navodilih za blaženje posledic spomladanske suše

2017-03-28-spomladanska-susa-tehnoloska-navodila-1.pdf.