Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo aktinidije

datum: 31.03.2017

Bakterijski ožig aktinidije – Pseudomonas syringe pv. actinidiae

Varstvo aktinidije

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 31. marec 2017

Varstvo aktinidje

Bakterijski ožig aktinidije – Pseudomonas syringe pv. actinidiae

Na Primorskem je aktinidija že v fazi brstenja (BBCH 9-11). Zaradi nevarnosti širjenja bakterijskega ožiga aktinidije svetujemo, da nasade in sadne vrtove redno pregledujete na morebitno prisotnost bolezenskih znakov tega nevarnega bakterijskega obolenja. V tem času bodite pozorni zlasti na pojav rjavo rdečega bakterijskega izcedka, ki se cedi iz okuženih delov lesa. Z namenom preprečevanja širjenja bolezni svetujemo, da intenzivne nasade in sadne vrtove aktinidije preventivno poškropite z bakrovimi pripravki. Za ta namen lahko uporabite: Cuprablau Z 35 WP v odmerku 2 kg/ha ali pripravek Nordox 75 WG v odmerku 1,6 kg/ha.

Pripravila: Mojca Rot