Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo jablan in hrušk

datum: 23.06.2017

Škrlup, jablanova pepelovka, jabolčni zavijač, jablanova rjasta pršica, hrušev ožig

Varstvo sadnega drevja

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 23. junij 2017

Hruške in jablane

Hruške in jablane so v fazi debeljenja plodov, plodiči dosegajo premer 25 - 40 mm.

Škrlup

Zaradi suhega vremena ni večje nevarnosti za okužbe s škrlupom. Priporočeni razmiki med škropljenji so v tem času 10 – 14 dni, prilagoditi jih je potrebno vremenskim razmeram in zdravstvenemu stanju nasadov. Škropljenje je potrebno ponoviti, če pade več kot 20 do 30 mm padavin. Svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan oz. pripravkov: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 480 SC ali Scab 80 WG. Uporabite lahko tudi druge kontaktne fungicide, ki so navedeni v spodnji tabeli.
V primeru neurij s sodro ali točo, je potrebno nasade takoj poškropiti s pripravki na osnovi aktivnih snovi kaptan in tiram, ki preprečujejo gnitje plodov.
Kontaktni fungicidi

JABLANE HRUŠKE ODMEREK
Dithane DG Neotec Dithane DG Neotec 2 kg/ha
Dithane M-45 Dithane M-45 2 kg/ha
Manfil 75 WG - 2,0 kg/ha
Manfil 80 WP - 2,0 kg/ha
Mankoz 75 WG Mankoz 75 WG 2 kg/ha
Merpan 80 WDG Merpan 80 WDG 1,88 kg/ha
Orthocide 80 WG Orthocide 80 WG 2 kg/ha
Penncozeb 75 DG - 2,5 kg/ha
Pinozeb M-45 - 2,0 kg/ha
Polyram DF Polyram DF 2 kg/ha
Scab 480 SC Scab 480 SC 3,13 L/ha
Scab 80 WG Scab 80 WG 1,9 kg/ha
Tiram 80 WG Tiram 80 WG 3 kg/ha

 

Jablanova pepelovka

V nasadih, kjer imate težave z jablanovo pepelovko priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke ter jih odstraniti iz nasada. Pri temperaturah zraka nad 30 °C in močnem sončnem obsevanju lahko pripravki na osnovi žvepla pri nekaterih občutljivih sortah jablan in hrušk lahko povzročijo ožige na listih. Zato njihovo uporabo v ekstremnih temperaturnih pogojih odsvetujemo.

Jabolčni zavijač

V zadnjem tednu beležimo izjemno velike ulove jabolčnega zavijača na območju Brkinov (Zavrhek, Tatre, Beka). Drugod so ulovi pod pragom škodljivosti. V nasadih, kjer je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni in opažate presežen prag škodljivosti (več kot 10 metuljčkov/feromonsko vabo/teden), je potrebno opraviti ponovno škropljenje proti jabolčnemu zavijaču. Uporabite lahko naslednje pripravke: Coragen v odmerku 0,27 L/ha, Calypso SC 480 v odmerku 0,3 L/ha, Mospilan 20 SG, Mospilan SG ali Moksycan 20 SG v 0,04 % konc., Delegate 250 EG v odmerku 0,3 kg/ha, Imidan 50 WG v odmerku 1 kg/ha, ali pripravek Steward v odmerku 225 g/ha.

Jablanova rjasta pršica

Vroče poletno vreme vpliva na hiter razvoj pršic. V nekaterih nasadih na območju Brkinov opažamo prerazmnožitev jablanove rjaste pršice. Listi napadenih dreves so bakreno obarvani in se zvijajo. Za zatiranje rjaste pršice lahko uporabite naslednje pripravke: Envidor SC 240 v odmerku 0,6 L/ha, Masai v odmerku 0,5 kg/ha, Milbeknock in Koromite v odmerku 0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje, Zoom 11 SC v odmerku 0,5 l/ha ali pripravek Vertimec 1,8 EC v odmerku 1,125 l/ha, sredstvu lahko dodamo parafinsko olje v 0,3 % konc..

Pri uporabi pripravkov Milbeknock in Koromite je potrebno upoštevati omejitve uporabe na posameznih sortah zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti – navodila za uporabo (Pri sortah zlati delišes, gala in braeburn lahko pride do fitotoksičnosti na listih. Močnejše fitotoksičnosti se lahko pojavijo v primeru, če je ob tretiranju hladno in deževno vreme). Pripravka je potrebno uporabiti samostojno.

Pri uporabi sredstev, ki so čebelam nevarna je potrebno pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.
Upoštevati je potrebno tudi vodne in druge varnostne pasove.

Hrušev ožig

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).

Pripravila: Mojca Rot