Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo breskev in nektarin

datum: 05.07.2017

Breskov zavijač, sadna oz. plodova monilija, breskova pepelovka

Varstvo sadnega drevja

Obvestilo za varstvo pri pridelavi sadja z dne 5. julij 2017

OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN

Breskov zavijač (Grapholita molesta)

Na širšem območju Primorske beležimo večji ulov breskovega zavijača, ki presega prag škodljivosti. Za zatiranje omenjenega škodljivca lahko uporabimo naslednje pripravke:

Sredstvo Odmerek ali koncentracija Karenca (dni)
Affirm 3 - 4 kg/ha 7
Coragen 0,3 l/ha 14
Delegate 250 WG 0,3 kg/ha 7
Imidan 50 WG 1,5 kg/ha 14
*Lepinox Plus 1 kg/ha /
Steward najvišji enkratni odmerek pripravka ne sme presegati 340 g/ha 7

*Pripravek je dovoljen za ekološko pridelavo.

Nekatera sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov!

 

Za zatiranje sadne oz. plodove monilije na breskvah in nektarinah lahko uporabimo pripravke iz spodnje preglednice.

Sredstvo Odmerek ali koncentracija Karenca (dni)
Chorus 50 WG 0,6 kg/ha 7
Luna Experience 0,6 l/ha 7
Prolectus 400 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar, pri čemer skupen odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1,2 kg/ha (12 g na 100 m2). 1
Rovral Aquaflo 1,5 - 2,25 l/ha 3
Score 250 EC 0,03 % 7
Switch 62,5 WG 0,08 % (odmerek enega tretiranja ne sme preseči 1 kg/ha) 14
Teldor Plus 1,5 l/ha 3
Teldor SC 500 1 l/ha 3

 

Poleg sadnih gnilob je nasade potrebno zavarovati tudi pred breskovo pepelovko. Sredstva na osnovi močljivega žvepla dobro delujejo tudi proti breskovemu škrlupu. Pripravke iz spodnje tabele se lahko uporablja tudi v ekološki pridelavi.

Sredstvo Odmerek ali koncentracija Karenca (dni)
Cosan 5 - 7,5 kg/ha 7
Kumulus DF 5 - 7,5 kg/ha 7
Microthiol Special 5 - 7,5 kg/ha 7
Pepelin 5 - 7,5 kg/ha 7
Thiovit Jet 5 - 7,5 kg/ha 21
Vindex 80 WG 5 - 7,5 kg/ha 7

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Upoštevajte predpise s področja varstva voda! Bodite pozorni na karenco pripravkov!

 

Pripravil: dr. Marko Devetak