Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Predstavitev javnih razpisov IRP02 in IRP16

datum: 05.07.2024

Vabimo vas na predstavitev dveh aktualnih javnih razpisov namenjenih naložbam v trajne nasade, ki bo potekala v petek 12. julija 2024 ob 10. uri preko Zoom-a.

Predstavitev bo zajemala:

Javni razpis IRP02:

Javni razpis IRP16

Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj,  

vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev

za leto 2024

- Skupna višina sredstev: 6.000.000 EUR

 - Področje podpore:

 ·  Ureditev trajnih nasadov

 ·  Postavitev zasebnih namakalnih sistemov in

     nakup namakalne opreme

 ·  Nakup in postavitev mreže proti toči ter zaščitne

    folije

 ·  Nakup kmetijske mehanizacije za postavitev

    mreže proti toči

 ·  Nakup mehanizacije za protislansko zaščito

 ·  Nakup in postavitev opreme za tretiranje   

    razmnoževalnega in sadilnega materiala trte z   

    vročo vodo

 - Vložitev vlog: od 24. junija 2024 do 19. avgusta   

   2024

 - Višina podpore: do 50 % upravičenih stroškov

   Naložbe (osnovno 30 % + dodatne točke za OMD

   in mlade kmete)

 

Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024

 

-Skupna višina sredstev: 15.000.000 EUR

- Področje podpore:

· Postavitev oziroma obnova trajnih nasadov (v   

  celoti  posajenih s tolerantnimi sortami)

· Tehnološka posodobitev zasebnih namakalnih   

   sistemov in nakup namakalne opreme

· Nakup in postavitev mreže proti toči ter zaščitne

  folije

 · Nakup in postavitev opreme za tretiranje

   razmnoževalnega in sadilnega materiala trte z vročo  

   vodo

 

 

- Vložitev vlog: od 1. julija 2024 do 26. avgusta  

   2024

- Višina podpore: do 75 % upravičenih stroškov

   naložbe (osnovno 50 % + dodatne točke za OMD in

   mlade kmete)

 

Povezava na ZOOM predstavitev:

https://us06web.zoom.us/j/86010597539?pwd=mWSJ7yrM0b2JQAhihbODAgDEhO2Th0.1

 

Vabilo Zoom IRP02 in IRP16_12_7_24