Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 12.04.2024

Obvestilo o varstvu hrušk in jablan

Hruške in jablane:

V Vipavski dolini so hruške in zgodnje sorte jablan že odcvetele (BBCH 69). V Brkinih in na Tolminskem so jablane v polnem cvetenju, v Vipavski dolini pa v fazi odcvetanja (BBCH 67).

Škrlup

Zaradi suhega vremena v zadnjem tednu ni bilo pogojev za okužbe s škrlupom. Ponovni izbruh askospor pričakujemo ob padavinah, ki so napovedane v začetku prihodnjega tedna. V tem času beležimo intenzivni prirast listne mase. Nov list zraste vsake tri dni, zato je potrebno fungicidno zaščito pogosteje obnavljati. Priporočamo, da nasade pred napovedanimi padavinami poškropite s pripravki na osnovi ditianona (Delan Pro, Alcoban) ali kombinacijo ditianona in sistemičnega fungicida.

Sredstvo

Aktivna snov

Odmerek, konc.

Kontaktni fungicidi

Delan pro

ditianon + kalijevi fosfonati

2,5 L/ha

Alcoban

ditianon

0,75 kg/ha

Sistemični fungicidi

Difol

folpet + difenokonazol

3,5 L/ha

Score 250 EC

difenkonazol

0,2 L/ha

Difcor 250 EC

difenkonazol

0,2 L/ha

Duaxo koncentrat

difenkonazol

Max. 3,3 L/ha.

Sercadis

fluksapiroksad

               0,25 - 0,3 L/ha

Sercadis plus

difenkonazol + fluksapiroksad

1,2 L/ha (oz. 0,7 L/10.000 m² listne površine).

Revyona

mefentriflukonazol

1,3 L/10.000 m2 tretirane površine listne stene, pri čemer je največji dovoljeni odmerek 2 L/ha

 

 

Jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha)

 

V nasadih, kjer imate močne okužbe s pepelovko priporočamo uporabo naslednjih pripravkov: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,10-0,15 kg/ha, Sercadis v odmerku 0,25 – 0,3 L/ha ali Sercadis plus v odmerku 0,72 L/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Microthilol disperss, Thiovit jet,....) v odmerku 3 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada.

 

Hruševa grizlica (Hoplocampa brevis) in jabolčna grizlica (Hoplocampa testudinea)

 

Po cvetenju je čas za zatiranje grizlic. Prag škodljivosti je presežen, če se v obdobju od začetka do konca cvetenja na belo lepljivo ploščo ujame več kot 30 osic. V nasadi hrušk in jablan za zatiranje grizlic lahko po cvetenju uporabite pripravek Mospilan 20 SG v 0,04 % konc.. V nasadih jablan za ta namen lahko uporabite tudi pripravek Neemazal T/S v odmerku 1,5 L na meter višine krošnje;  največji dovoljen odmerek je 4,5 L/ha.

bela plošča

 

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja.

 

 

 

Pripravila: Mojca Rot