Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo breskev in nektarin

datum: 12.04.2024

Breskov zavijač

Sadjarjem priporočamo, da v nasade breskev in nektarin postavijo feromonske vabe za spremljanje populacije breskovega zavijača. Pridelovalci breskev, ki se za omejevanje škode, ki jo povzroča breskov zavijač poslužujejo metode zbeganja lahko v nasade postavijo feromonske dispenzorje. Za zatiranje breskovega zavijača je registriran pripravek ECODIAN CM.

 

Navodila za uporabo sredstva ECODIAN CM:

Odmerek: Namesti se 2.000 – 3.000 kosov dispenzorjev na ha sadovnjaka velikosti najmanj 1 hektar površine. Večje število dispenzorjev se namesti, če je populacija škodljivih žuželk zelo velika in če so rastline visoke ter košate rasti.

Postavitev dispenzorjev: Pri drevesih višine 2,5 - 3 m, se obesi dispenzorje v zgornji del krošnje, na višjih drevesih pa se jih obesi od sredine krošnje proti vrhu. Dispenzorje se obesi na veje, po možnosti v notranjost krošnje, kjer je več sence. V prvih nekaj zunanjih vrstah naj bo število dispenzorjev podvojeno, prav tako se obesi po dva dispenzorja na krajna drevesa notranjih vrst. Na ta način se preprečijo vplivi sosednjih nasadov, kjer ni uporabljena ta metoda, ter zaradi drugih vplivov, kot so bližina skladišča sadja in skladišča zabojev, bližina gozda, žive meje ali drugega rastja, prevladujoči vetrovi, bližina zgradb ipd. Število uporabljenih dispenzorjev je odvisno tudi od oblike nasada. Za učinkovito varstvo podolgovatih in ozkih nasadov je potrebno namestiti večje število dispenzorjev, zaradi večje dolžine robnih vrst, kjer naj bo število dispenzorjev podvojeno.

 

Na spodnji povezavi lahko dostopate do škropilnega programa za varstvo koščičarjev za leto 2024:

https://www.kmetijskizavod-ng.si/panoge/varstvo_rastlin/2023012508094354/skropilni_program_za_koscicarje_v_letu_2024/