Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Pričela se je kampanja za oddajo zbirnih vlog za leto 2024

datum: 09.04.2024

Rok za oddajo zahtevkov za plačila na površino in za živali za leto 2024, ki se oddajajo na zbirni vlogi, je od 8. aprila do 10. julija 2024.

Rejci drobnice pozor! Rok za vložitev Zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica je najpozneje do 3. maja 2024.

Rok za prijavo površin posebnih kultur je najpozneje 30. 6. 2024.

Predpogoj za elektronsko izpolnitev in oddajo zbirne vloge so urejeni podatki v registru kmetijskih gospodarstev (RKG). Zato je pomembno, da vlagatelji pred oddajo zbirne vloge preverite in poskrbite za pravilnost vrisa GERK-ov ter uskladitev ostalih podatkov v RKG. Vlagateljem, ki imate možnost dostopa do interneta priporočamo, da pravilnost vrisa GERK-ov preverite s pomočjo spletnega pregledovalnika grafičnih podatkov TUKAJ, kjer lahko z vpisom KMG-MID številke pregledujete javno dostopne podatke o svojem kmetijskem gospodarstvu. V kolikor so podatki neusklajeni z dejanskim stanjem v naravi, jih je treba urediti na upravni enoti.

Na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, so bili v letu 2023 posneti novi orto foto posnetki, ki služijo kot osnova za vris GERK-ov. Več kot 50% kmetij na našem območju se bo moralo pred vnosom zbirne vloge zglasiti na upravni enoti.

Kmetije, ki imate napako, se naročite za ureditev podatkov v RKG. Nekatere upravne enote imajo možnost e- naročanja na spletni povezavi https://esamonarocanje.gov.si 

Na spletni strani www.kgzs.si je dostopna povezava do rubrike »Vse o zbirnih vlogah« TUKAJ, kjer so na razpolago dokumenti, povezave, zakonodaja, članki, predstavitve, obvestila, navodila, evidence, ki vam bodo v pomoč pri seznanitvi z intervencijami, vlaganju zahtevkov ter izvajanju predpisanih pogojev. Predlagamo, da preden se odpravite na vnos zbirne vloge na izpostavo kmetijske svetovalne službe, si znanje o intervencijah najprej osvežite/pridobite v pisnih navodilih, ki so vam na razpolago: Za pojasnjevanje podrobnosti in nejasnosti so vam na razpolago osebna svetovanja pri kmetijskih svetovalcih KGZS.

Rejci, ki ste s svojimi čredami vključeni v intervencijo dobrobit živali, ne pozabite spomladi pred začetkom paše in v jeseni po končanem obdobju paše, opraviti koprološke analize. 

Za ključne informacije so vam na razpolago tudi kratka navodila o pomembnih rokih, postopkih oddaje vlog/zahtevkov ter o novostih pri intervencijah kmetijske politike, ki se uveljavljajo z zbirno vlogo, in novostih glede pravil pogojenosti za leto 2024  TUKAJ