Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo pečkarjev

datum: 29.03.2024

Jablanov škrlup, jablanova pepelovka, listne uši in krvava uš, hruševa grizlica in jabolčna grizlica

Hruške v Vipavski dolini začenjajo cveteti (BBCH BBCH 60-61), sorta ´Junijska lepotica´ pa je na zgodnjih legah že v polnem cvetenju. Jablane so povečini v fazi rožnatega popka (BBCH 57), najbolj zgodnje sorte na izpostavljenih legah začenjajo cveteti. V Brkinih in na Tolminskem prevladuje faza zelenih popkov (BBCH 56), sorta ´Idared´ prehaja v fazo rožnatega popka (BBCH 57).

Zadnje padavine so ustvarile pogoje za močne okužbe škrlupom, zato svetujemo, da takoj ko bodo vremenske razmere dopuščale opravite škropljenje. V ta namen uporabite kombinacijo kontaktnega fungicida na osnovi ditianona (Delan Pro, Alcoban) in anilinopirimidinskega pripravka (Chorus 50 WG, Avalon, Batalion 450 SC,…) ali kombinacijo kontaktnega in sistemičnega  fungicida (Difol, Score, Duaxo koncentrat, Revyona,…).

Sredstvo

Aktivna snov

Odmerek, konc.

Kontaktni fungicidi

Delan pro

ditianon + kalijevi fosfonati

2,5 L/ha

Alcoban

ditianon

0,75 kg/ha

Anilinopirimidinski fungicidi

Chorus 50 WG

ciprodinil

0,45 kg/ha

Avalon

 

1,125 L/ha

Batalion 450 SC

 

 0,7-1,0 L/ha

Erune 40 SC s

 

1,125 L/ha

Laitane

 

1,125 L/ha

Mythos

 

1,5 L/ha

Pretil

 

1,125 L/ha

Pyramid

 

1,125 L/ha

Pyrus 400 SC

pirimetanil

1 L/ha

Scala

pirimetanil

1,125 L/ha

Faban

pirimetanil + ditianon

1,2 L/ha

Sistemični fungicidi

Difol

folpet + difenokonazol

3,5 L/ha

Score 250 EC

difenkonazol

0,2 L/ha

Difcor 250 EC

difenkonazol

0,2 L/ha

Duaxo koncentrat

difenkonazol

Max. 3,3 L/ha.

Sercadis plus

difenkonazol + fluksapiroksad

1,2 L/ha (oz. 0,7 L/10.000 m² listne površine).

Revyona

mefentriflukonazol

1,3 L/10.000 m2 tretirane površine listne stene, pri čemer je največji dovoljeni odmerek 2 L/ha

 

V nasadih kjer ste imeli v preteklih letih močne okužbe z jablanovo pepelovko je priporočljivo, da v obdobju pred cvetenjem izvajate preventivna škropljenje s pripravki na osnovi žvepla, ki zmanjšujejo infekcijski potencial glivice. V ta namen lahko do cvetenja uporabite: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Sulfar in Vindex 80 WG v najvišjem dovoljenem odmerku 5 - 8 kg/ha,  Azumo WG v odmerku 7,5 kg/ha, Pol-sulphur 800 SC in Symbiotica fito Tekoče žveplo v odmerku 6 - 7,5 L/ha ter Vertipin v  odmerku 5 L/ha. Močljivo žveplo deluje pri temperaturah nad 15 °C.

 

V obdobju pred cvetenjem jablan bodite pozorni na pojav listnih uši in krvave uši. Prag škodljivosti za mokasto jablanovo uš znaša 1 – 2 koloniji na 100 pregledanih cvetnih šopov. V kolikor ugotovite presežen prag škodljivosti svetujemo, da pred cvetenjem opravite škropljenje z insekticidi na osnovi flonikamida Teppeki ali Afinto v odmerku 0,14 kg/ha pri porabi vode 500 L / višinski meter krošnje. Pripravka imata stransko delovanje tudi na krvavo uš, ki se v tem obdobju že lahko pojavlja na deblih in poganjkih. Za zatiranje krvave uši na jablanah lahko uporabite tudi pripravek Pirimor 50 WG v 0,065 % konc., pri čemer najvišji dovoljeni odmerek ne sme preseči 0,75 kg/ha. V mladih nasadih jablane, kjer krošnja ne presega višine 2 m, lahko mokasto jablanovo uš zatirate tudi s pripravkom Sivanto prime v odmerku 0,4 L/ha. V ekoloških nasadih jablane je za zatiranje listnih uši dovoljen pripravek Neemazal T/S  v odmerku 1,5 L/ha na meter višine krošnje, najvišji dovoljeni odmerek 4,5 L /ha.

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja.

 

Tik pred cvetenjem je čas za obešanje belih lepljivih plošč za spremljanje hruševe in jabolčne grizlice. Belo ploščo velikosti 20x30 cm obesimo čim više, na zunanji dobro vidni del krošnje. Prag škodljivosti je presežen, če se v obdobju od začetka do konca cvetenja na belo lepljivo ploščo ujame več kot 30 osic. Grizlici zatiramo po končanem cvetenju. Termine škropljenja ter dovoljena sredstva bomo objavili v naslednjih obvestilih

 

Pripravila: Mojca Rot