Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Pomembno obvestilo - opravljena koprološka analiza po zaključku paše jeseni v intervenciji dobrobit živali

datum: 14.11.2023

Rejce, ki so vstopili v intervencijo dobrobit živali opozarjamo na pravočasnost opravljene koprološke analize jeseni po zaključku paše in sicer analiza v jeseni mora biti narejena za vse tiste živali, ki so vključene v podintervencijo DŽ-govedo, DŽ-drobnica in DŽ-konji torej so na zahtevku za pašo.
Jeseni morajo upravičenci oddati vzorce blata za koprološko analizo pooblaščenim organizacijam po končanem obdobju paše:
- za govedo/konje najpozneje do 30. novembra 2023.
- za drobnico najpozneje do 15. decembra 2023

Živali, ki sicer izpolnijo pogoj obvezne paše, izločene pa so predno je pobran vzorec za koprološko analizo, je OBVEZNO UMAKNITI IZ ZAHTEVKA (dopolnitev zbirne vloge). Če takšne živali ne bodo umaknjene iz zahtevka, bo KMG imelo sankcijo na celotno posamezno DŽ podintervencijo v višini 15%.

Za koprološko analizo se vzame najmanj en skupni vzorec blata za vsakih 20 govedi oziroma konj. Za drobnico pa en skupen vzorec blata za vsakih 100 živali.

Jeseni mora biti koprološka analiza izdelana in podatki vneseni v seznam koproloških analiz najpozneje do 31. decembra 2023. Izdaja zdravil za tretiranje živali proti notranjim zajedavcem se izvede na podlagi pozitivnih rezultatov koprološke analize in strokovne presoje veterinarja.