Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

ZBIRANJE PRIJAV ŠKODE NA TRAJNIH NASADIH ZARADI POSLEDIC POZEBE - Obvestilo za kmetijske pridelovalce

datum: 14.11.2023

Na podlagi prejetega sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, občine zbirajo vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. april 2023 (na podlagi sklepa št. 844-14/2023-5 – DGZR z dne 9. 11. 2023).

pozeba_objava_14.11.2023_2Oškodovanci naj dostavijo izpolnjene in podpisane vloge na OBRAZCU ŠT. 2 (dostopen na spodnji povezavi) na sedež svoje občine ali občine v katerem mu je nastala škoda na kmetijskih pridelkih.

Čas za oddajo vlog je po posameznih občinah ZELO RAZLIČEN IN KRATEK, zato ga točno preverite na spletni strani vaše občine.

Po prejemu vlog, bodo občinske komisije opravile dokončno ocenitev in do roka posredovale informacije državnim institucijam. 

Obrazec mora biti podpisan na dveh mestih in obvezno vsebovati naslednje podatke:

  • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva + telefonska številka
  • Davčna številka nosilca
  • Naslov nosilca
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev.
  • GERK – številka GERK-a
  • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
  • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

OBRAZEC ŠT. 2 dostopen na: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSZR/Datoteke/Ocenjevanje-skode-po-naravnih-nesrecah/Ocena-skode-v-tekoci-kmetijski-proizvodnji-na-pridelkih-povzrocene-po-naravni-nesreci.pdf