Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 07.07.2023

Oljčna muha

Na večini lokacijah oljčnikov smo na feromonskih vabah zaznali malo številčno prisotnost oljčne muhe. Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu https://www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/.

Glede na začetek pojava najpomembnejše škodljivke oljk, je sedaj čas za namestitev vab za množičen ulov in za ukrepanje z odvračalnimi sredstvi.

Cilj množičnega ulova je privabljanje oziroma uničenje škodljivca z večjim številom vab. Le te so lahko različnih oblik in delujejo vizualno (rumena barva), prehransko (razne amonijske soli, hidrolizirani proteini…) ter s pomočjo spolnih feromonov. Izdelamo jih lahko tudi sami.

V letošnjem letu sta za zatiranje oljčne muhe registrirani zastrupljeni vabi FLYPACK DACUS TRAP in  ECO_TRAP, ki se lahko uporabljata tudi pri ekološki pridelavi oljk. Prva je v  obliki lovne posode druga kot vrečka. Obe vsebujeta aktivno snov deltametrin, prehransko privabilo amonijev bikarbonat in spolni feromon samic.

Vaba ECO-TRAP je namenjena za preventivno uporabo v oljčnih nasadih v območjih s srednje intenzivnim pritiskom populacije oljčne muhe (Bactrocera oleae), kjer zmanjšuje delež poškodovanih plodov v osnovnem odmerku 100 vab/ha (1 vaba/100 m2 ). Karenca je zagotovljena z načinom uporabe.

FLYPACK DACUS TRAP - insekticidna vaba  je zaprt sistem. Sestavljena je iz dvodelnega deljivega ohišja (posode) iz umetne snovi, feromonskega in prehranskega privabila ter obešala za pripenjanje v krošnjo dreves na zunanjosti pokrova. Spodnji del ohišja je rumeno oranžne barve, ki tudi z barvo privablja oljčne muhe, in ima stranske vstopne odprtine za odrasle osebke ciljnega organizma. Pokrov ohišja je prozoren, na njegovo notranjo stran je nanesen prozoren insekticid (deltametrin). V nasad oljk se enakomerno porazdeli od 50 do največ 100 vab na hektar, odvisno od pričakovane stopnje napada oljčne muhe.

Posamezno vabo lahko uporabljamo tudi za spremljanje pojava oljčne muhe.

Kot odvračali  za oljčno muho sta letos za uporabo na oljki dovoljena pripravka Invelop White Protect na osnovi talka in Surround WP na osnovi kaolina, ki sta registrirana kot osnovni snovi za varstvo rastlin. Nanesen na rastline ustvarja fizično oviro, ki ščiti nadzemne dele pred biotičnim stresom povzročenim z napadom škodljivih žuželk (poleg oljčne muhe odvrača tudi marmorirano smrdljivko) in gliv ter abiotičnim stresom povezanim s prekomernim sončnim obsevanjem. Poraba med 25 in 20 kg/ha za eno aplikacijo. Odvračala lahko uporabimo v okviru ekološke pridelave oljk.

Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče ter redno spremljajo pojav oljčne muhe.

Glede na skromno prisotnost oljčne muhe, ter trenutne in napovedane vremenske  razmere (visoke temperature in nizka zračna vlažnost) drugi ukrepi proti škodljivki sedaj niso potrebni.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!