Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Intervencija BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN (SN SKP 2023-2027)

datum: 24.05.2023

Pridelovalce, ki se želite s svojimi površinami v letu 2023 vključiti v intervencijo Biotično varstvo rastlin (v nadaljevanju BVR) obveščamo, da so na spletnih straneh:

 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP): https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSKTRP/Aktualno/Tehnoloska-navodila-BVR.pdf  in 
- Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP): Oddaja zbirne vloge za leto 2023 | GOV.SI 
objavljena tehnološka navodila za intervencijo Biotično varstvo rastlin (BVR) iz Strateškega načrta 2023–2027.

 

 

Pred vstopom v intervencijo BVR mora imeti pridelovalec vsako leto izdelan program biotičnega varstva rastlin za posamezno kmetijsko rastlino.

Program BVR mora pred začetkom izvajanja potrditi strokovnjak Javne službe zdravstvenega varstva rastlin (v nadaljevanju JSZVR). Program biotičnega varstva rastlin mora biti letos izjemoma potrjen do vključno 14. julija 2023.

Predloga za pripravo programa in seznam strokovnjakov, ki v letu 2023 potrjujejo program BVR sta v prilogi, objavljena pa sta tudi v tehnoloških navodilih in na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.

Pridelovalcem, ki se želite s svojimi površinami v letu 2023 vključiti v intervencijo BVR priporočamo, da se o potrjevanju programa BVR čim prej dogovorite s strokovnjakom JSZVR. Strokovnjak JSZVR bo po prejemu vašega programa v 5-ih delovnih dneh ustrezen program BVR potrdil.

Zainteresiranim pridelovalcem priporočamo, da natančno preberete tehnološka navodila za intervencijo BVR in nato čim prej pripravite programe ter vzpostavite kontakt s strokovnjakom, ki lahko potrdi vaš program.