Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Do 30. marca 2023 podaljšan rok za prijavo v integrirano pridelavo in ekološko kmetovanje

datum: 17.03.2023

Rok za prijavo oziroma obnovitev prijave v kontrolo za integrirano pridelavo, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje je podaljšan do 30. marca 2023.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z letom 2023 ponovno uvaja finančne podpore za integrirano pridelavo poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja.

Tako imenovane operacije integrirane pridelave se bodo izvajale v okviru intervencije KOPOP – naravni viri iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023-2027). Prav tako nov SN SKP 2023-2027 vsebuje dve intervenciji, ki neposredno podpirata ekološko pridelavo. To sta intervencija Ekološko kmetovanje in intervencija Ekološko čebelarjenje. Uvaja se tudi podpora za senene prireje za mleko in meso.

Zaradi poznejšega začetka vlaganj zbirnih vlog (od 31. marca naprej), se bo podaljšal rok za prijavo oziroma obnovo prijave v kontrolo integrirane pridelave, v kontrolo ekološkega kmetovanja in v kontrolo ekološkega čebelarjenja, in sicer do 30. marca 2023.

Več na spletni strani Inštituta KON-CERT Maribor https://www.kon-cert.si/

 

Vabimo vas, da se vključite v postopek certificiranja. https://portal.kon-cert.si/prijava

 

Rok za prijavo oziroma obnovo prijave v kontrolo senene prireje za mleko in meso ostaja nespremenjen, do 30. junija 2023.