Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo jablan in hrušk

datum: 17.03.2023

Jablanov škrlup; hrušev škrlup; hrušev ožig; jablanov cvetožer

V minulem tednu je zaradi otoplitve razvoj hrušk in jablan zelo napredoval. Zgodnje sorte hrušk (Junijska lepotica) na izpostavljenih legah že dosegajo fenofazo vidnih cvetnih popkov oz. zelenih popkov (BBCH 55-56), ostale sorte v nižinskih legah začenjajo brsteti BBCH 53. Jablane na izpostavljenih legah v Vipavski dolini začenjajo brsteti (BBCH 53).

Ob naslednjih padavinah pričakujemo prvi izbruh askospor škrlupa, zato je potrebno nasade pred tem preventivno poškropiti. Za zaščito zgodnjih sort hrušk priporočamo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi metirama (Polyram) v odmerku 2,0 kg/ha.  V nasadih hruški in jablan, ki brstijo pa zdaj pravi čas za uporabo bakrenih pripravkov.

Uporabite lahko:

Sredstvo

Odmereki, konc.

Badge WG WG

2,9 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

3,0 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

3,0 kg/ha

Cuprablau Z 50 WP

2,0 kg/ha

Kocide 2000

2 kg/ha

Nordox 75 WG

1,6 kg/ha

 

 

Pripravki na osnovi bakra so deloma učinkoviti proti hruševemu ožigu, zato je njihova uporaba priporočljiva v vseh intenzivnih in travniških nasadih, kot tudi v sadnih vrtovih. Zelo priporočljiva pa je zlasti na območju spodnje Vipavske doline, kjer je prisoten hrušev ožig.

Jablanov cvetožer je v tem obdobju že lahko prisoten v nasadih jablan, kjer se hrani na brstih. Na pojav škodljivca bodite pozorni zlasti na območju Brkinov ter na ostalih območjih, kjer nasadi mejijo na gozdove. Številčnost populacije škodljivca najlaže ugotovimo z metodo stresanja vej, pri čemer 100 vej otresemo v dežnik ali lovilno ponjavo. Če pri tem ulovimo več kot 20 – 30 hroščkov, lahko pričakujemo večjo škodo na cvetovih. Velikost populacije škodljivca lahko ocenimo tudi s pregledovanjem brstov ter štetjem vbodov in odloženih jajčec. V nasadih s slabšim cvetnim nastavkom proti škodljivcu ukrepamo le v primeru, da smo pri pregledu ugotovili več kot 20% brstov z vbodi ali več kot 15% brstov z odloženimi jajčeci. V nasadih z obilnejšim cvetnim nastavkom je prag višji v obeh primerih za 10% višji.

Za zatiranje cvetožera lahko uporabite pripravek ASET FIVE v 0,064 % koncentraciji (0,96 L v 1500 L vode na ha) L/ha, ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in katerega raba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi jabolk. Sredstvo lahko na istem zemljišču uporabite največ dvakrat.

 

Pripravila:

Mojca Rot