Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA WOOL

datum: 19.02.2023

Od 8. do 10. februarja 2023 se je v Grčiji, v partnerski regiji Tesaliji, v kraju Larissa odvijala zaključna konferenca projekta WOOL. Cilj konference so bile predstavitve glavnih rezultatov projekta, doseženih preko izvedenih aktivnosti, promocija bogastva ADRION regije in na novo nastajajočih turističnih destinacij povezanih z volno in z volno povezano bogato kulturno dediščino regije.

Organizator konference je bil projektni partner iz Grčije, Gospodarska zbornica Larissa (Chamber of Commerce of Larissa) v so-organizaciji z vodilnim partnerjem, Polo Technologico Alto Adriatico Andrea Galvani iz Pordenone, Italija. Partnerji iz Slovenije (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Nativa, Inštitut za trajnostno rast) smo se konference udeležili na daljavo, preko spletne povezave.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica kot vodilni delovnega sklopa T1 (Ocena potenciala in zmogljivosti ovčje volne) smo predstavili glavne rezultate, med katerimi je tudi zaključena Inter-regionalna strategija za volno in druge z ovcami povezane vire. Vodilni partner je predstavil najbolj pomembne in vidne dosežke projekta, med katerimi bodo nekateri tudi privabljali obiskovalce tudi po zaključku projekta, kot npr. dva na novo odprta ateljeja za multimedijsko spoznavanje ovčje volne v  Majurju (Hrvaška) in Pordenone (Italija). Projektna partnerja iz Slovenije in Hrvaške pa sta predstavila druga dva delovna sklopa na temo Mreženja rokodelcev s turizmom in razvoj Strategije za marketing. Dr. Antonio Agrosi s Skupnega Tehničnega Sekretariata je predstavil možnosti za nove projekte v turističnem sektorju za novo programsko obdobje 2021-2027. Projekt WOOL je vključen v tematski sklop programa ADRION z naslovom »Promocija nastajajočih destinacij« skupaj še z dvema projektoma, TANGRAM in ADRIONET. Predstavljeni so bili skupni dosežki tematskega sklopa vseh treh projektov.

V drugem delu konference smo spoznali lokalno ekonomijo povezano z ovčjo volno na partnerskem območju v Grčiji, branding strategijo ter povezovanje s kulturno dediščino in trajnostnim turizmom.  V okviru projekta je bil izdelan WOOL promocijski dokumentarni video, ki je dostopen na naslovu https://wool.adrioninterreg.eu/news/wool-documentary-for-branding-strategy-in-the-adrion-regions.                                                                                                                                                          

Drugi dan konference je bil namenjen obiskom lokalnih deležnikov v regiji ter vodenemu ogledu inovacijskega parka JOIST.