Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Vabilo na brezplačno praktično delavnico striženja ovc ter nege parkljev pri drobnici

datum: 24.01.2023

Vabimo vas na izvedbo demonstracijskega projekta -– primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah – sklop B –Veterinarstvo, ki je organiziran v okviru podukrepa Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja Programa razvoja podeželja 2014 – 2022, z naslovom Pravilno ravnanje in tehnika striženja ovc ter nega parkljev pri drobnici

Demonstracijski projekt bo organiziran v petek, 17. 2. 2023 s pričetkom ob 8. uri.

Lokacija izvedbe: Razdrto in Vremščica; organiziran bo avtobusni prevoz iz Tolmina

Za udeležbo je obvezna predhodna prijava. Rok za prijavo na priloženem obrazcu je do 15.2.2023

Več informacij je zapisano na vabilu in prijavnici tukaj

 

Upravičenci do udeležbe na prikazu so:

1. fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v RKG kot nosilci kmetijskega gospodarstva, namestniki nosilcev kmetijskega gospodarstva, člani kmetije;

2. zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost in so vpisane v Register kmetijskih gospodarstev.