Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Vabilo na brezplačne praktične delavnice senzoričnih ocenjevanj mlečnih, mesnih, sadnih, zelenjavnih in mlevskih izdelkov

datum: 04.01.2023

Vabimo vas na izvedbo demonstracijskega projekta – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah – sklop C –Živilska tehnologija, ki je organizirana v okviru podukrepa Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja Programa razvoja podeželja 2014 - 2022.

Delavnice so namenjene praktičnemu prikazu uporabe tehnologij, mehanizacije, postopkov, strojev, praks itn. Potekale bodo v živo in zajemale predstavitve dobrih praks na terenu. Podrobnejši seznam lokacij, terminov in vsebin na posameznem Kmetijsko gozdarskem zavodu je prikazan v nadaljevanju.

 

Upravičenci do udeležbe na posameznem prikazu/delavnici so:

1. fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v RKG kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije;

2. zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost;

3. zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

Na posamezen prikaz se lahko prijavi le ena oseba iz istega KMG / podjetja. V kolikor za posamezno delavnico ne bi bilo zadostnega interesa, se lahko delavnice udeleži več oseb iz istega KMG / podjetja.

 

Za udeležbo na izbranem terminu je obvezna predhodna prijava. Več je razvidno v priloženih dokumentih v nadaljevanju: