Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

NOVO Popis in registracija drobnice v CRD (Centralni Register Drobnice)

datum: 24.11.2022

Vse individualno označene ovce in koze v Sloveniji morajo biti popisane in registrirane v CRD najpozneje do 31.1.2023.

Za izvedbo načina popisa in registracije živali v CRD lahko rejec (izvajalec dejavnosti) izbere tri možnosti:                                                                                  

  1. Popis in registracijo živali v CRD v celoti izvede sam.                                        
  2. Rejec izvede popis živali sam, registracijo v CRD pa izvede izbrani izvajalec (na območju KGZS zavod GO je to Oddelek za živinorejo). Izpolnjen obrazec za popis rejec odda kontrolorju iz spodnjega seznama.                                                                 
  3. Popis in registracijo živali v celoti izvede izbrani izvajalec (Oddelek za živinorejo pri KGZS zavod GO). Rejec čimprej pokliče na eno od spodnjih telefonskih številk.                                                                           

Rejcem svetujemo, da popis in registracijo opravijo čimprej, saj bodo na to vezani Ukrepi iz programa razvoja podeželja, ki se nanašajo na drobnico: dobrobit živali-drobnica, KOPOP (GEN PAS, planinska paša), sheme kakovosti.

 

Kontaktni podatki Oddelka za živinorejo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica:                                                                     

Ime in priimek

Mobitel

Območje občin

Pavla Plesničar

031393795

Splošne informacije

Klavdija Kancler

041386070

Splošne informacije

Damjana Čefarin

041957980

Ušesne znamke

Ines Pevc

041953461

Nova Gorica, Kanal, Goriška Brda,
Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter

Sebastjan Štokelj

041919700

Ajdovščina, Vipava

David Grmek

041928892

Komen, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina,
 Koper, Izola, Piran

Milan Šestan

041436646

Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna

Dolores Lapanja

040986392

Tolmin-Šentviška planota, Baška grapa,…

Gregor Kutin

041392157

Tolmin-Krn, Smast, Kred,…

Sandi Štrukelj

040861585

Tolmin-Most na Soči, Čadrg, Zatolmin,…

Majda Žgajnar

031256395

Bovec

Marko Tušar

031057220

Cerkno

Medved Katja

030710821

Idrija

Andrej Furlan Poženel

041201963

Idrija-Črnovrška planota,…)