Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Izvedba rednih usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali na področju GOVEDOREJE za leto 2022 pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica

datum: 16.11.2022

Vključeni v ukrep dobrobit živali (DŽ) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, se morate udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja. Obveznost rednega usposabljanja za tekoče leto 2022 je potrebno opraviti do 15. decembra 2022!

Usposabljanja bodo izvedena v obliki usposabljanj na daljavo preko spleta oziroma na klasičen način v dvorani. Usposabljanje zgolj s pošiljanjem gradiva na dom v letošnjem letu ne bo priznano! Klasično usposabljanje je prednostno namenjeno kmetom, ki ne razpolagajo s tehniko za spremljanje spletnih usposabljanj in posledično ne morejo prisostvovati spletnemu usposabljanju.

Usposabljanj se lahko udeležijo:

- fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije;

- zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost.

 

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep DŽ - govedoreja, bo v drugi polovici novembra prejel na dom pisno vabilo, ki je dostopno tukaj.

 

Za udeležbo na izbranem terminu klasičnega ali spletnega usposabljanja

se je potrebno predhodno prijaviti VSAJ 3 DNI PRED USPOSABLJANJEM !

 

SPLETNA USPOSABLJANJA bodo potekala preko aplikacije ZOOM:

Datum

Ura

ZOOM registracijska povezava za PRIJAVO:

1. decembra 2022

16:00

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XwGQdX58RjSI6mM8-zmP2Q

7. decembra 2022

16:00

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_1zYa4YeKTSKgLJG7e3XZaQ

 

KLASIČNO USPOSABLJANJE  bo izvedeno:

Datum

Ura

Lokacija

5.decembra 2022

10:00

Tolmin- Kinogledališče, Mestni trg 5, 5220 Tolmin

Zaradi pravočasne registracija je potreben prihod udeležencev v dvorano pol ure pred pričetkom usposabljanja!

 

 1. PRIJAVE za SPLETNO USPOSABLJANJE:

Za spletno usposabljanje se mora vsak posameznik obvezno predhodno prijaviti preko ZOOM registracijske povezave, ki je navedena poleg datuma usposabljanja. Po kliku na registracijsko povezavo se odpre registracijski obrazec.

Obvezno morate navesti:

 • ime in priimek udeleženca usposabljanja, kot je navedeno v osebnem dokumentu (to je lahko nosilec, namestnik ali član KMG ali zaposlen pri pravni ali fizični osebi, registrirani za kmetijsko dejavnost),
 • naslov elektronske pošte, ki ga je potrebno v registracijski obrazec zaradi kontrole vnesti dvakrat
 • KMG-MID številko vašega kmetijskega gospodarstva
 • naslov (naselje/ulica in hišna številka)
 • poštna številka in pošta
 • številko mobilnega telefona, ki jo bomo uporabili izključno za primer odprave napak pri registraciji

Po uspešni prijavi boste na naveden naslov elektronske pošte prejeli potrditev prijave (e-vabilo)

 • s potrditvijo datuma in ure spletnega usposabljanja
 • navedena bo povezava, preko katere se boste na dan spletnega usposabljanja povezali in   spremljali usposabljanje. Te povezave ne delite z drugimi, ker bo pripravljena samo za vas!
 • prejeli boste navodila za vzpostavitev povezave in spremljanje spletnega usposabljanja na dan usposabljanja.  

 

V kolikor potrditve prijave v dveh delovnih dneh po prijavi ne prejmete,

nas obvezno kontaktirajte na eno od telefonskih številk: 05 / 335 12 12 ali 05 / 630 40 63.

Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost, morate že ob prijavi na e-naslov michaela.vidic@go.kgzs.si posredovati potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

Potrdilo/izjava delodajalca za pravne osebe je dostopno tukaj 

Potrdilo/izjava delodajalca za fizične osebe tukaj 

Naprošamo vas, da se na dan izvedbe spletnega usposabljanja pravočasno, priporočamo 15 minut pred pričetkom, prijavite v aplikacijo ZOOM.

Na spletnem usposabljanju morate biti prijavljeni in prisotni ves čas trajanja usposabljanja!

V kolikor pride med usposabljanjem do prekinitve internetne povezave, jo je potrebno ponovno vzpostaviti in se ponovno vključiti v spletno usposabljanje

Vse informacije v zvezi s povezavo in spremljanjem spletnega usposabljanja so dostopne na povezavi: https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/dz_2022/navodila_zoom.pdf

 

ANKETA:

Po zaključku spletnega usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja preko naslednje povezave:

https://storitve-mkgp.gov.si/dad/web_kmg/f?p=180:7:7849697644918::NO::P7_X_FORM_ID:88

uporabniško ime: udelezenecDZ2

geslo: govedo

Navodilo za izpolnitev ankete:

Po kliku na povezavo je za dostop do ankete potrebno vpisati uporabniško ime in geslo. Po koncu izpolnjevanja ankete morate obvezno pritisniti gumb »Shrani«, sicer se vaši podatki ne bodo shranili v bazo odgovorov.

Po uspešno opravljenem spletnem usposabljanju vam bomo poslali potrdilo o opravljenem usposabljanju.

 

Gradivo za udeležence DŽ-Govedo 2022  je dostopno tukaj.

 

PRIJAVE za KLASIČNO USPOSABLJANJE:

Za udeležbo na klasičnem usposabljanju je OBVEZNA predhodna TELEFONSKA prijava. Prijave sprejemamo na izpostavi oddelka za kmetijsko svetovanje Tolmin,  tel. št. 05/388 42 82 ali 05/388 42 85 (do zapolnitve mest v predavalnici).

Ob prijavi sporočite:

 • KMG-MID številko,
 • priimek in ime udeleženca (nosilec, namestnik ali član KMG ali zaposlen pri pravni ali fizični osebi, registrirani za kmetijsko dejavnost),
 • naslov (naselje ali ulica, hišna številka, poštna številka in pošta),
 • naslov elektronske pošte, v kolikor jo imate
 • številka mobilnega telefona, v kolikor ga imate

Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost,  morate na usposabljanje prinesti potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

Potrdilo/izjava delodajalca za pravne osebe tukaj 

Potrdilo/izjava delodajalca za fizične osebe tukaj 

 

COVID - 19:

Klasično usposabljanje bo potekalo po veljavnih omejitvenih  pogojih in priporočilih za omejevanje širjenja bolezni Covid-19 na dan izvedbe usposabljanja

ANKETA:

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

 

Dodatne informacije o izvedbi rednih usposabljanj DŽ – Govedoreja 2022 so dostopne na telefonskih številkah izpostav oddelka za kmetijsko svetovanje:

 

Ajdovščina

05 367 10 70

Postojna

05 720 04 35

Bilje

05 395 42 64; 05 335 12 08

Sežana

05 731 28 50

Idrija

05 377 22 54

Tolmin

05 388 42 85, 05 388 42 82

Ilirska Bistrica

05 710 02 61

Nova Gorica

05 335 12 12

 

Najava terminov usposabljanj DŽ GOVEDO za leto 2022 na območju celotne Slovenije je dostopna na povezavi https://www.kgzs.si/dz2022

 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DŽ - govedoreja ZA LETO 2022

Trajanje

Naslov predavanja

Predavatelj/-ica

15 min

Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali

Jani Mlekuž, univ.dipl.inž.zoot.

 

 

 

45 min

Paša goveda z vidika pridelave kakovostne osnovne krme, optimiranja obrokov za posamezne kategorije goveda in vpliv na zniževanje izpustov TPG in predstavitev možnosti za izvedbo molže na pašniku

Jani Mlekuž, univ.dipl.inž.zoot.

 

 

 

30 min

Etologija - poznavanje kako govedo dojema svoje okolje, kaj ga na primer plaši in kako se odziva na rejčevo vedenje

Bogdan Črv, inž.kmet., dipl.ekon.

 

 

 

15 min

Odmor

 

 

 

 

30 min

Uvajanje avtomatiziranega načina krmljenja in ugotavljanje plodnosti, kar vpliva na izboljšanje ekonomičnosti reje

Bogdan Črv, inž.kmet., dipl.ekon.

 

 

 

30 min

Problematika zdravja mlečne žleze

Egon Štrukelj, dr. vet. med.

 

 

 

30 min

Preprečevanje vročinskega stresa živali v hlevu, na pašniku in pri transportu živali

Egon Štrukelj, dr. vet. med.

prp-ekszrp-eivp-1