Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Izvedba rednih usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (KOPOP) za leto 2022 pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica

datum: 03.10.2022

Vključeni v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja.
Obveznost rednega usposabljanja za tekoče leto 2022 je potrebno opraviti do 20. decembra 2022.

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP, bo v prvi polovici meseca oktobra 2022 prejel na dom pisno vabilo.

Usposabljanje bo potekalo v obliki spletnega usposabljanja oziroma v obliki klasičnega usposabljanja v dvorani. Izvedba usposabljanj zgolj s pošiljanjem gradiva na dom in podpisom izjave za dokazovanje upravičenosti do usposabljanja s pošiljanjem gradiva na dom, se ne prizna za izpolnitev obveznosti za tekoče leto, razen v primeru, da bi v času izvedbe usposabljanj KOPOP bila razglašena epidemija Covid-19!

Predpogoj za udeležbo na usposabljanju in pridobitev potrdila o opravljenem usposabljanju je

OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA NA IZBRANO VRSTO USPOSABLJANJA!

Klasično usposabljanje je prednostno namenjeno kmetom, ki ne razpolagajo s tehniko za spremljanje spletnih usposabljanj in posledično ne morejo prisostvovati spletnemu usposabljanju.

Usposabljanja se lahko udeleži:

 • nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije in
 • zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost.

 

SPLETNA USPOSABLJANJA bodo potekala preko aplikacije ZOOM:

 

Datum

Ura

ZOOM registracijska povezava za PRIJAVO:

18.oktobra 2022

9:00

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_BA3cN-6AQxWWPHWod-vPlw

19.oktobra 2022

16:00

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_w3zyRK8gTzqxxJobe1fafA

24.oktobra 2022

16:00

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dNbvGvC8RCeUWT_qNWqloQ

 

KLASIČNA USPOSABLJANJA  bodo izvedena:

Datum

Ura

Lokacija

Kontaktna telefonska številka

za PRIJAVO

20.oktobra 2022

16:00

Hrpelje – Dvorana občine Hrpelje –Kozina,  Reška cesta 14, 6240 Kozina

05 731 28 50;

05 731 28 51

26.oktobra 2022

10:00

Tolmin – Kinogledališče Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin

05 388 42 82

27.oktobra 2022

10:00

Bukovica - Dvorana Zorana Mušiča, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

05 335 12 08

Zaradi pravočasne registracija je potreben prihod udeležencev v dvorano pol ure pred pričetkom usposabljanja!

 

 1. PRIJAVE ZA SPLETNO USPOSABLJANJE:

Za spletno usposabljanje se mora vsak posameznik obvezno predhodno prijaviti preko ZOOM registracijske povezave, ki je navedena poleg posameznega datuma usposabljanja. Po kliku na registracijsko povezavo se odpre registracijski obrazec. Obvezno morate navesti:

 • ime in priimek udeleženca usposabljanja, kot je navedeno v osebnem dokumentu (to je lahko nosilec, namestnik ali član KMG ali zaposlen pri pravni ali fizični osebi, registrirani za kmetijsko dejavnost),
 • naslov elektronske pošte, ki ga je potrebno v registracijski obrazec zaradi kontrole vnesti dvakrat
 • KMG-MID številko vašega kmetijskega gospodarstva
 • naslov (naselje/ulica in hišna številka)
 • poštna številka in pošta
 • številko mobilnega telefona ter
 • če se usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali ste član pašne ali agrarne skupnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. V tem primeru je ob prijavi potrebno navesti tudi dodatno KMG-MID številko.

 

Po uspešni prijavi boste na naveden e-poštni naslov prejeli potrditev prijave (e-vabilo):

 • s potrditvijo datuma in ure spletnega usposabljanja
 • navedena bo povezava, preko katere se boste na dan spletnega usposabljanja povezali in spremljali usposabljanje. Te povezave ne delite z drugimi, ker bo pripravljena samo za vas!
 • prejeli boste navodila za vzpostavitev povezave in spremljanje spletnega usposabljanja na dan usposabljanja.  

Informacije v zvezi z vzpostavitvijo povezave in spremljanjem usposabljanja na dan izvedbe usposabljanja so dostopne tudi na povezavi:https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/navodila_zoom_kopop_ek_22_9_9_22.pdf

 

V kolikor potrditve prijave v naslednjih dveh delovnih dneh ne prejmete, nas obvezno kontaktirajte na eno od telefonskih številk: 05 / 335 12 12 ali 05 / 630 40 63.

Prijava za spletno usposabljanje preko ZOOM registracijske povezave mora biti izvedena vsaj 3 delovne dneve pred izbranim datumom usposabljanja.

 

Število mest je na posameznem spletnem usposabljanju omejeno,

zato s prijavo ne odlašajte.

Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost, morate pred udeležbo po e-pošti na e-naslov michaela.vidic@go.kgzs.si posredovati potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

 »POTRDILO/IZJAVA delodajalca o za pravne osebe

 »POTRDILO/IZJAVA delodajalca o za fizične osebe

V primeru, da se boste spletnega usposabljanja udeležili s pooblastilom pašne ali agrarne skupnosti, morate pred udeležbo po e-pošti posredovati izjavo predsednika pašne ali agrarne skupnosti o pooblastilu za udeležbo.

»POTRDILO/IZJAVA predsednika pašne ali agrarne o pooblastilu za udeležbo

Naprošamo vas, da se na dan izvedbe spletnega usposabljanja pravočasno, priporočamo vsaj 15 minut pred pričetkom, prijavite v aplikacijo ZOOM.

Na spletnem usposabljanju morate biti prijavljeni in prisotni ves čas trajanja usposabljanja!

V kolikor pride med usposabljanjem do prekinitve internetne povezave, jo je potrebno ponovno vzpostaviti in se ponovno vključiti v spletno usposabljanje.

Po zaključku spletnega usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja preko naslednje povezave:

https://storitve-mkgp.gov.si/dad/web_kmg/f?p=180

uporabniško ime: KOPOP22

geslo: KOPOP22

Navodilo za izpolnitev ankete:

Po kliku na povezavo je za dostop do ankete potrebno vpisati uporabniško ime in geslo. Po koncu izpolnjevanja ankete morate obvezno pritisniti gumb »Shrani« sicer se vaši podatki ne bodo shranili v bazo odgovorov.

Po uspešno opravljenem spletnem usposabljanju vam bomo poslali potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Gradivo za udeležence rednih usposabljanj KOPOP 2022  je dostopno na POVEZAVI.

 

 1. PRIJAVE ZA KLASIČNO USPOSABLJANJE:

Za udeležbo na klasičnem usposabljanju je OBVEZNA predhodna TELEFONSKA prijava. Pokličite na kontaktno telefonsko številko poleg izbranega termina usposabljanja.

Za prijavo  morate sporočiti:

 • KMG-MID številko,
 • priimek in ime udeleženca, kot je navedeno v osebnem dokumentu (nosilec, namestnik ali član KMG ali zaposlen pri pravni ali fizični osebi, registrirani za kmetijsko dejavnost),
 • naslov (naselje ali ulica, hišna številka, poštna številka in pošta),
 • naslov elektronske pošte, v kolikor jo imate,
 • številko mobilnega telefona, v kolikor ga imate ter
 • dodatno KMG-MID številko, v kolikor jo imate.

Prijave zbiramo do zasedbe mest oziroma

najkasneje dva delovna dneva pred izbranim datumom usposabljanja.

Klasično usposabljanje je prednostno namenjeno kmetom, ki ne razpolagajo s tehniko za spremljanje spletnih usposabljanj in posledično ne morejo prisostvovati spletnemu usposabljanju.

Na klasično usposabljanje seboj obvezno prinesite številko KMG-MID.

Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost,  morate na usposabljanje prinesti potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

»POTRDILO/IZJAVA delodajalca o za pravne osebe

»POTRDILO/IZJAVA delodajalca o za fizične osebe

 V primeru, da se boste usposabljanja udeležili s pooblastilom pašne ali agrarne skupnosti, na usposabljanje prinesti izjavo predsednika pašne ali agrarne skupnosti o pooblastilu za udeležbo.

»POTRDILO/IZJAVA predsednika pašne ali agrarne o pooblastilu za udeležbo

Če se usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali ste član pašne ali agrarne skupnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. V tem primeru ob prijavi navedite tudi dodatno KMG-MID številko ter na usposabljanje s seboj prinesite obe KMG- MID številki.

 

Na usposabljanju boste prejeli gradivo, po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja ter vam bomo na dom poslali potrdilo o opravljenem usposabljanju.

COVID - 19:

Klasično usposabljanje bo potekalo po veljavnih omejitvenih pogojih in priporočilih za omejevanje širjenja bolezni Covid-19 na dan izvedbe usposabljanja.

Dodatne informacije o izvedbi rednih usposabljanj KOPOP 2022 so dostopne na telefonskih številkah izpostav oddelka za kmetijsko svetovanje:

Ajdovščina

05 367 10 70

 

Koper

05 630 40 62; 040 566 156

Bilje

05 395 42 64

 

Postojna

05 720 04 35

- pisarna v Novi Gorici

05 335 12 08

 

Sežana

05 731 28 50

Dobrovo

05 395 95 31

 

Tolmin

05 388 42 82

Idrija

05 377 22 54

 

Druge kontaktne osebe:

 

Ilirska Bistrica

05 710 02 61

 

Michaela Vidič

05 335 12 12

 

PROGRAM REDNEGA USPOSABLJANJA ZA UKREP KOPOP ZA LETO 2022

Trajanje

Naslov predavanja

Predavatelj/-ica

30 min

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP

 • Kratka opozorila udeležencem:

• Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil;

• Sporočanje premikov živali;

• Obveznost uporabe storitve svetovanja;

• Obveznost označevanja vira sofinanciranja

 • Zakonodaja na področju zdravja živali

mag. Ida Štoka

Jernej Kovačič, univ. dipl. inž. zoot.

Tanja Valantič-Širok, univ. dipl. inž. zoot.

.

60 min

Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost

 • Pomen krajinskih značilnosti za kmetijstvo – z večjo krajinsko pestrostjo do večjih in kakovostnejših pridelkov

Mojca Mavrič Štrukelj, univ. dipl. inž. agr

Anka Poženel, univ. dipl. inž. agr.

15 min

Odmor

 

 

Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost

 

30 min

 • Integrirano varstvo rastlin

Mojca Mavrič Štrukelj, univ. dipl. inž. agr. Anka Poženel, univ. dipl. inž. agr.

60 min

 • Podnebno pametno kmetijstvo

Majda Brdnik, univ. dipl. inž. agr.

Jana Bolčič, univ. dipl. inž. agr.

 

prp-ekszrp-eivp-1