Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 07.09.2022

Oljčna muha

Še vedno opažamo nekoliko povečano prisotnost oljčne muhe. Pri pregledu vzorčenih plodov opažamo tudi manjšo poškodovanost plodov in sicer predvsem z jajčeci in ličinkami L1 stadija. Izjema je le ena lokacija, kjer smo opazili večjo poškodovanost plodov. Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih in poškodbah na plodovih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/

Oljkarjem priporočamo, da po padavinah obnovijo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje in sicer na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave lahko uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstvo  na osnovi deltametrina  Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Uporabimo lahko tudi sredstvo na osnovi fosmeta Imidan 50 WG v odmerku 1,5 kg/ha. Omenjeno sredstvo lahko uporabimo 2x letno (datum veljavnosti registracije do 1.5.2022, uporaba zalog do 1.11.2022).

Kurativnega škropljenja s sistemičnim sredstvom na osnovi acetamiprida Mospilan 20SG trenutno še ne priporočamo, saj smo presežen prag škodljivosti do sedaj izjemoma opazili le v enem oljčniku.

Priporočamo redno spremljanje škodljivke s pomočjo feromonskih vab ali rumenih lepljivih plošč.

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!