Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

SILIRANJE KORUZE PRIZADETE OD SUŠE

datum: 09.08.2022

Na celotnem Primorskem se soočamo z izjemno sušo v kmetijstvu, ki že presega škodo v katastrofalni suši v letu 2003. Priča smo tudi suši površinskih in podzemnih voda, temperatura je do 3,5 st. C nad dolgoletnim povprečjem, veter pa še pospešuje izhlapevanje vode iz tal in rastlin. Vode za namakanje v zadrževalnikih ni več ni, kar je še dokaz več, da ne gre odlašati z izgradnjo novih zadrževalnikov vode. Podnebne spremembe se kažejo v najbolj drastični obliki, s požari, vročino in sušo. Najbolj pomanjkanje vode občutijo posevki poljščin, zelenjadnice, travna ruša in tudi že mladi trajni nasadi. Živinorejci so zaskrbljeni zaradi pomanjkanja krme. Posevki koruze se sušijo in jih je potrebno pravočasno pospraviti za silažo.

Koruza posejana za zrnje ali za silažo je že primerna za siliranje, ker se listi sušijo, nekateri hibridi, ki sploh imajo storže in zrnje, pa že prehajajo v zrelost primerno za spravilo za silažo (voščena zrelost). Za grobo oceno primernosti za siliranje od suše prizadete koruze, lahko upoštevamo, da je primerna za siliranje, ko se začno sušiti listi nad storži. To priporočilo pa je zgolj okvirno, saj je vizualna ocena vsebnosti sušine v koruznici zelo nezanesljiva. Glede na to, da izgledov za dober pridelek zrnja ni več, priporočamo, da tudi posevke koruze za zrnje namenite za silažno koruzo. S to voluminozno krmo pomagajmo živinorejcem ohraniti osnovno čredo.

Več o določitvi časa za siliranje si lahko preberete TUKAJ  


Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.