Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 03.08.2022

Oljčna muha

Deževje 26. in 30. julija ni bistveno popravilo stanja v oljčnikih. Visoke temperature so že v nekaj dneh izničile učinek padavin. Sušno obdobje se s krajšo prekinitvijo nadaljuje in celo stopnjuje tudi v mesecu avgustu.

Navedene vremenske razmere so še vedno zelo neugodne za pojav oljčne muhe. Ta se je v preteklem tednu v manjšem številu pojavlja v posameznih oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk. Pri pregledu plodov smo tudi tokrat opazili zanemarljivo poškodovanost zaradi napada oljčne muhe. Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih in poškodbah na plodovih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/

Oljkarje obveščamo, da zaradi trenutnih in napovedanih vremenskih razmer dodatna ukrepanja proti oljčni muhi še niso potrebna in jih odsvetujemo.

Namestitev vab za množičen ulov in ukrepanje z odvračalnimi sredstvi, ki smo jih priporočili  v prejšnjih obvestilih, so dovolj, da zadržijo najpomembnejšo škodljivko pod pragom škodljivosti.

Opozarjamo na možnost, da bo v primeru številčnejšega pojava oljčne muhe, napad le te večji v  oljčnikih kjer še ni opaziti izrazitega pomanjkanja vode (večji in bolj razviti plodovi).

Priporočamo redno spremljanje škodljivke s pomočjo feromonskih vab ali rumenih lepljivih plošč.