Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 07.07.2022

Peronospora vinske trte, oidij vinske trte

Vinska trta je v fenofazi BBCH79 (večina jagod se med seboj dotika). V vinogradih je priporočljivo obnoviti škropljenje proti peronospori vinske trte. Zatiranje bolezni opravite s pripravki, ki delujejo dotikalno.

 

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte z dotikalnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

DAIMYO F

2,5 l/ha

DELAN PRO

3 l/ha

ENERVIN

2,5 kg/ha

FOLLOW 80 WG

1,25 kg/ha

FOLPAN 80 WDG

1,25 kg/ha

FYTOSAVE

2 l/ha

POLYRAM DF

0,24 %; največji dovoljeni odmerek 2,4 kg/ha

SOLOFOL

1,6 kg/ha (BBCH 75-79 - od fenološke faze, ko so jagode velikosti graha, do fenološke faze, ko se večine jagod med seboj dotika – na trti za pridelavo vinskega grozdja)

VIDERYO F

2,5 l/ha

VINCYA F

2,5 l/ha

 

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte s sistemičnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

AMPEXIO

0,5 kg/ha

CYMBAL

0,25 kg/ha

DELAN PRO

3,0 l/ha

EQUATION PRO

400 g/ha

FOLPAN GOLD

2,5 kg/ha (od konca cvetenja do faze, ko se grozdne jagode strnejo (od BBCH 69 do BBCH 79)

FORUM STAR

1,6 kg/ha; 0,16 %

FOSHIELD

4 l/ha

LBG-01F34

4 l/ha

MAGMA TRIPLE WG

3 kg/ha

MIKAL FLASH

4 kg/ha; 0,4 %

MIKAL PREMIUM F

3 kg/ha

MILDICUT

4 l/ha

MOMENTUM F

4 kg/ha

MOMENTUM TRIO

3 kg/ha

ORVEGO

0,8 l/ha

PERGADO C

4-5 kg/ha

PERGADO D

1,4 l/ha

PERGADO F

3 kg/ha

PERGADO SC

0,6 l/ha

PROFILER

3 kg/ha; 0,3 %

REBOOT

0,4 kg/ha

REVUS

0,6 l/ha

SANVINO

1,5 kg/ha

SFINGA EXTRA WDG

1,5 kg/ha

SORIALE LX

4 l/ha

TANOS 50 WG

0,4 kg/ha

TWINGO

3 kg/ha

VALIS F

2 kg/ha

Za zatiranje peronospore in oidija vinske trte se lahko uporabi tudi pripravka Cabrio Top in Universalis.

 

Poleg peronospore vinske trte zatiramo tudi oidij vinske trte. Še vedno priporočamo uporabo pripravkov s sistemičnim in polsistemičnim načinom delovanja. Škropilni brozgi dodamo tudi sredstvo na osnovi žvepla.   

Registrirani pripravki za zatiranje oidija vinske trte s sistemičnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

COLLIS

0,4 l/ha

CUSTODIA

0,35 l/ha-0,525 l/ha

DIFCOR 250 EC

0,12 l/ha

DOMARK 100 EC

0,3 l/ha

DYNALI

0,65 l/ha

FOLICUR EW 250

0,4 l/ha

LUNA EXPERIENCE

0,375 l/ha (BBCH 13-71); 0,5 l/ha (BBCH 71-73)

LUNA MAX

1 l/ha

MAVITA 250 EC

0,2 l/ha

MISHA 20 EW

0,23 l/ha

MYSTIC 250 EC

0,4 l/ha

NATIVO 75 WG

0,16 kg/ha

ORIUS 25 EW

0,04 % oz. 0,4 l/ha

PROSPER CS 300

1 l/ha

REVYONA

2 l/ha

SCORE 250 EC

0,2 l/ha

SERCADIS

0,15 l/ha

SPIROX D

0,5 l/ha

SYSTHANE 20 EW

0,14 l/ha

TALENDO EXTRA

0,13-0,3 l/ha (BBCH 61-71); 0,2-0,4 l/ha (BBCH 71-79)

TEBUSHA 25% EW

0,04 % oz. 0,4 l/ha

TOPAS 100 EC

0,3 l/ha

TOPAZE

0,3 l/ha

UNICORN DF

2,2 kg/ha

VIVANDO

0,2 L/ha - v fenološki fazi po cvetenju do konca zapiranja grozdov (BBCH 79)

 

Registrirani pripravki za zatiranje oidija vinske trte s kontaktnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

AQ-10

35 g/ha

AZUMO WG

4-8kg/ha

BIOTIP SULFO 800 SC

4 l/ha

COSAN

3-8 kg/ha

COSAVET DF

3,6 – 8,0 kg/ha

COSINUS

8 kg/ha

FYTOSAVE

2 l/ha

KARATHANE GOLD 350 EC

0,6 l/ha

KARATHANE GOLD EC

0,6 l/ha

KARBICURE

5 kg/ha

KUMULUS DF

3-8 kg/ha

KUSABI 300 SC

0,3 l/ha - po cvetenju do začetka dozorevanja grozdja (BBCH 71 do 81)

MICROTHIOL DISPERSS

3-8 kg/ha

MICROTHIOL SPECIAL

3-8 kg/ha

MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF

3,6 – 8,0 kg/ha

PEPELIN WG

3-8 kg/ha

POL-SULPHUR 80 WG

4 kg/ha

POL-SULPHUR 80 WP

4 kg/ha

POL-SULPHUR 800 SC

4 l/ha

SERENADE ASO

8 l/ha (na trti za pridelavo namiznega grozdja)

SONATA

5 l/ha

SYMBIOTICA FITO - TEKOČE ŽVEPLO

4 l/ha

SYMBIOTICA FITO - GRANULIRANO ŽVEPLO

4 kg/ha

TAEGRO

0,185-0,37 kg/ha

TALENDO

0,25 l/ha

THIOVIT JET

3-8 kg/ha

VERTIPIN

5-7,5 l/ha

VINDEX 80 WG

3-8 kg/ha

VITISAN

6-9 kg/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Sredstva na osnovi žvepla lahko delujejo fitotoksično, če se jih uporablja pri temperaturah zraka višjih od 25 ° C!