Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 24.06.2022

Oljčna muha, marmorirana smrdljivka

Oljkarje obveščamo, da je čas za namestitev vab za množičen ulov oljčne muhe in za ukrepanje z odvračalnimi sredstvi.

Cilj množičnega ulova je privabljanje oziroma zatiranje škodljivca z večjim številom vab. Le te so lahko različnih oblik in delujejo vizualno (rumena barva), prehransko (razne amonijske soli, hidrolizirani proteini…) ter s pomočjo spolnih feromonov. Izdelamo jih lahko tudi sami.

V letošnjem letu sta za zatiranje oljčne muhe registrirani zastrupljeni vabi FLYPACK DACUS TRAP in  ECO_TRAP, ki se lahko uporabljata tudi pri ekološki pridelavi oljk. Prva je v  obliki lovne posode druga kot vrečka. Obe vsebujeta aktivno snov deltametrin, prehransko privabilo amonijev bikarbonat in spolni feromon samic.

Vaba ECO-TRAP je namenjena za preventivno uporabo v oljčnih nasadih v območjih s srednje intenzivnim pritiskom populacije oljčne muhe (Bactrocera oleae), kjer zmanjšuje delež poškodovanih plodov v osnovnem odmerku 100 vab/ha (1 vaba/100 m2). Karenca je zagotovljena z načinom uporabe.

FLYPACK DACUS TRAP - insekticidna vaba  je zaprt sistem. Sestavljena je iz dvodelnega deljivega ohišja (posode) iz umetne snovi, feromonskega in prehranskega privabila ter obešala za pripenjanje v krošnjo dreves na zunanjosti pokrova. Spodnji del ohišja je rumeno oranžne barve, ki tudi z barvo privablja oljčne muhe, in ima stranske vstopne odprtine za odrasle osebke ciljnega organizma. Pokrov ohišja je prozoren, na njegovo notranjo stran je nanesen prozoren insekticidni premaz na osnovi deltametrina. V nasad oljk se enakomerno porazdeli od 50 do največ 100 vab na hektar, odvisno od pričakovane stopnje napada oljčne muhe.

Posamezno vabo lahko uporabljamo tudi za spremljanje pojava oljčne muhe.

 

Pred uporabo obvezno preberite in dosledno upoštevajte navodila za uporabo.

 

Kot odvračala za oljčno muho lahko uporabite tudi pripravke na osnovi talka oz. kaolina kot so npr. Invelop White Protect  ali Surround WP. Raztopine omenjenih pripravkov rastlino ščitijo pred abiotičnim stresom kot so visoke temperature in omejijo  napad škodljivih žuželk.

 

V nekaterih oljčnikih opažamo ličinke druge razvojne stopnje marmorirane smrdljivke, ki se prehranjujejo na plodovih oljk. Trenutno je pojav stenic še omejen in ne povzročajo škode. Da omejimo številčnost stenic v oljčnikih priporočamo uporabo prej omenjenih sredstev na osnovi talka oz. kaolina, ki imajo odvračalen učinek na škodljive žuželke.