Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 22.06.2022

Oljčni molj, oljčna muha

Oljkarje obveščamo, da na feromonskih vabah opažamo  prisotnost metuljčkov plodovega rodu oljčnega molja. Oljke so v trenutni fenofazi (razvojna faza) oljke H oziroma 70-72 BBCH (formiranje plodov).

Samice plodove generacije odlagajo jajčeca na plodiče oljk v območju peclja. Izlegla ličinka se zavrta v še neolesenelo koščico ploda. Poškodovani plodovi pričnejo odpadati z drevesa v prvi polovici septembra. Vrh odpadanja plodov je navadno dosežen sredi septembra, ko oljčni molj pri peclju zapušča koščice oljk. Največ škode oljčni molj naredi na naši najpomembnejši in najštevilčnejše zastopani sorti 'Istrski belici'.

Oljkarjem katerim oljčni molj redno povzroča večji izpad pridelka, lahko sedaj proti plodovemu (karpofagnem) rodu oljčnega molja v sklopu integrirane pridelave uporabijo pripravek na osnovi spinetorama DELEGATE 250 WG  v odmerku 0,075 kg/ha. Karenca sredstva je 21 dni. Pripravek je nevaren za čebele!

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Po 20. juniju smo pričeli s spremljanjem pojava oljčne muhe s pomočjo feromonskih vab. Na območju Slovenske Istre oljčno muho spremljamo na 20. lokacijah, na območju Goriških Brd na štirih, na območju Vipavske doline v sedmih oljčnikih in na Goriškem Krasu na eni lokaciji.Natančne podatki o ulovu muhe v omenjenih oljčnikih lahko preverite na naslovu https://www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/

Oljkarjem priporočamo, da tudi sami v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče za spremljanje pojava najpomembnejše škodljivke oljk. Vabe postavimo na južni oziroma zavetrni del krošnje oljke v višini glave. Na 1 ha namestimo eno do tri vabe. Veliko bolj selektivne so feromonske vabe, saj se na njih v glavnem lovijo le oljčne muhe, medtem ko se na rumenih lepljivih ploščah lovijo tudi druge žuželke, med katerimi je veliko koristnih. Nameščanje velikega števila rumenih plošč je tako lahko bolj škodljivo kot koristno.