Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Skupni seznam za drugi del strokovnih srečanj – sklop A: Zootehnika.

datum: 30.05.2022

Vabimo vas, da se udeležite brezplačnih strokovnih srečanj namenjenih praktičnemu prikazu uporabe tehnologij, mehanizacije, postopkov, strojev, praks itn. Srečanja bodo potekala v živo in zajemale največ informacij in novih znanj na posameznem področju. Podrobnejši seznam vsebinskih sklopov, lokacij in terminov je prikazan v nadaljevanju.

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS v okviru izvedbe javnega naročila, namenjenem podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 do 2022, bodo v letu 2022, od junija do oktobra, za zainteresirana kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo, izvedli 8 srečanj iz področja ZOOTEHNIKE.

Upravičeni udeleženci usposabljanja so:

1. fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev kot nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva, člani kmetije;

2. zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirana za kmetijsko dejavnost in so vpisana v RKG.

Podrobnejši pogoji za udeležbo na strokovnih srečanjih SKLOP A – ZOOTEHNIKA:

1. Govedoreja – Do strokovnega srečanja so upravičena tista kmetijska gospodarstva, pri katerih je na zadnji zbirni vlogi razvidno, da redijo vsaj 3 GVŽ goveda.

2. Konjereja - Do strokovnega srečanja so upravičena tista kmetijska gospodarstva, pri katerih je na zadnji zbirni vlogi razvidno, da redijo vsaj 2 GVŽ konjev

3. Prašičereja - Do strokovnega srečanja so upravičena tista kmetijska gospodarstva, pri katerih je na zadnji zbirni vlogi razvidno, da redijo vsaj 3 GVŽ prašičev.

4. Drobnica - Do strokovnega srečanja so upravičena tista kmetijska gospodarstva, pri katerih je na zadnji zbirni vlogi razvidno, da redijo vsaj 2 GVŽ drobnice.

5. Perutninarstvo - Do strokovnega srečanja so upravičena tista kmetijska gospodarstva, pri katerih je na zadnji zbirni vlogi razvidno, da redijo vsaj 50 živali.

6. Čebelarstvo - Do strokovnega srečanja so upravičena tista kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register čebelnjakov.

7. Paša živali na območju pojavljanja velikih zveri - Do strokovnega srečanja so upravičena tista kmetijska gospodarstva, pri katerih je na zadnji zbirni vlogi razvidno, da redijo in pasejo živali na območju pojavljanja velikih zveri.

8. Izvajanje biovarnostnih ukrepov na živinorejskih KMG - Do strokovnega srečanja so upravičena tista kmetijska gospodarstva, pri katerih je na zadnji zbirni vlogi razvidno, da redijo živali.

Za udeležbo na izbranem srečanju je obvezna predhodna prijava. Število udeležencev je omejeno, zato je prijava možna le do zapolnitve mest.

Glede na trenutno epidemiološko situacijo PCT pogoj ni zahtevan, vendar se lahko tekom izvedbe srečanj vladni predpisi spremenijo.

Udeleženci obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

Če se usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali ste član pašne ali agrarne skupnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. Zato na usposabljanje obvezno prinesite obe številki KMG-MID.

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

Prijavni obrazec za STROKOVNO SREČANJE SKLOP A »ZOOTEHNIKA« najdete TUKAJ

Potrdilo za UDELEŽENCE PRAVNIH OSEB najdete TUKAJ.

 

Seznam strokovnih srečanj

SKLOP A – ZOOTEHNIKA:


1. Govedoreja

Organizator: KGZ Ptuj

Lokacija izvedbe: Slovenska Bistrica, Ložnici pri Makolah, Levanjci pri Destrniku

Datum izvedbe: 18.8.2022 s pričetkom ob 8:00 uri, v trajanju 8 ur

Nosilec izvedbe: mag. Anton Hohler

Kontaktna oseba: Aleš Kirbiš, tel. št. 02 8055 882

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na srečanje prijavite preko prijavnega obrazca, ki ga posredujete na po e-pošti tajnistvo@kgz-ptuj.si ali na telefon 02 749 3610.

Upravičenci se na srečanje lahko prijavite do zasedbe prostih mest.


2. Konjereja

Organizator: KGZ Ptuj

Lokacija izvedbe: Dornava, Cirkovce, Slovenska Bistrica

Datum izvedbe: 21.9.2022 s pričetkom ob 8:00 uri, v trajanju 8 ur

Nosilec izvedbe: dr. Andrej Toplak

Kontaktna oseba: Tamara Kekec, tel. št. 02 7493 612

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na srečanje prijavite preko prijavnega obrazca, ki ga posredujete na po e-pošti tajnistvo@kgz-ptuj.si ali na telefon 02 749 3610.

Upravičenci se na srečanje lahko prijavite do zasedbe prostih mest.


3. Prašičereja

Organizator: KGZ Murska Sobota

Lokacija izvedbe: Murska Sobota, Gerlinci

Datum izvedbe: 31.8.2022 s pričetkom ob 9:00 uri, v trajanju 8 ur

Nosilec izvedbe: mag. Sašo Sever

Kontaktna oseba: Alen Bolkovič, tel.: 051 388 878

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na srečanje prijavite preko prijavnega obrazca, ki ga posredujete na po e-pošti alen.bolkovic@kgzs-ms.si ali na telefon 051 388 878.

Upravičenci se na srečanje lahko prijavite do zasedbe prostih mest.


4. Drobnica

Organizator: KGZ Celje

Lokacija izvedbe: Logarska dolina; Solčava, Ljubno ob Savinji

Datum izvedbe: 22.6.2022 s pričetkom ob 9:00 uri, v trajanju 8 ur

Nosilec izvedbe: Marjeta Ženko, Andreja Komprej

Kontaktna oseba: Nina Planinc, tel.: 030 304 169

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na srečanje prijavite preko prijavnega obrazca, ki ga posredujete na po e-pošti nina.planinc@ce.kgzs.si ali na telefon 030 304 169.

Upravičenci se na srečanje lahko prijavite do zasedbe prostih mest.


5. Perutninarstvo

Organizator: KGZ Ptuj

Lokacija izvedbe: Ptuj, Ptujsko polje, Slovenske gorice, Juršinci

Datum izvedbe: 12.10.2022 s pričetkom ob 8:00 uri, v trajanju 8 ur

Nosilec izvedbe: Peter Pribožič

Kontaktna oseba: David Roškarič, tel. št. 02 7290 940

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na srečanje prijavite preko prijavnega obrazca, ki ga posredujete na po e-pošti tajnistvo@kgz-ptuj.si ali na telefon 02 749 3610.

Upravičenci se na srečanje lahko prijavite do zasedbe prostih mest.


6. Čebelarstvo

Organizator: KGZ Murska Sobota

Lokacija izvedbe: Stanjevci, občina Gornji Petrovci

Datum izvedbe: 20.6.2022 s pričetkom ob 9:00 uri, v trajanju 8 ur

Nosilec izvedbe: dr. Stanko Kapun

Kontaktna oseba: Alen Bolkovič, tel.: 051 388 878

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na srečanje prijavite preko prijavnega obrazca, ki ga posredujete na po e-pošti alen.bolkovic@kgzs-ms.si ali na telefon 051 388 878.

Upravičenci se na srečanje lahko prijavite do zasedbe prostih mest.


7. Paša živali na območju pojavljanja velikih zveri

Organizator: KGZ Ljubljana

Lokacija izvedbe: Verd, Preserje, Nova vas

Datum izvedbe: 15.6.2022 s pričetkom ob 8:00 uri, v trajanju 8 ur

Nosilec izvedbe: Anton Zavodnik

Kontaktna oseba: Anton Zavodnik, tel.: 041 310 195

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na srečanje prijavite preko prijavnega obrazca, ki ga posredujete na po e-pošti anton.zavodnik@lj.kgzs.si ali na telefon 041 310 195.

Upravičenci se na srečanje lahko prijavite do zasedbe prostih mest.


8. Izvajanje biovarnostnih ukrepov na živinorejskih kmetijskih gospodarstvih

Organizator: KGZ Ptuj

Lokacija izvedbe: Majšperk, Ptuj, Slovenska Bistrica, Vitomarci

Datum izvedbe: 23.9.2022 s pričetkom ob 8:00 uri, v trajanju 8 ur

Nosilec izvedbe: dr. Andrej Toplak

Kontaktna oseba: Draja Prevalnik, tel. št. 02 7493 625

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na srečanje prijavite preko prijavnega obrazca, ki ga posredujete na po e-pošti tajnistvo@kgz-ptuj.si ali na telefon 02 749 3610.

Upravičenci se na srečanje lahko prijavite do zasedbe prostih mest.

 

Celoten seznam terminov strokovnih srečanj (Sklop A- ZOOTEHNIKA)  je objavljen TUKAJ