Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 13.05.2022

Napotki za varstvo sadnega drevja z dne 13. maj 2022

Hruške in jablane:
V večjem delu Primorske so hruške in jablane v fazi debeljenja in sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 71 - 73).

Škrlup

V primeru padavin še vedno pričakujemo velike izbruhe askospor in nevarnost za okužbe s škrlupom. Priporočamo da nasade pečkarjev pred napovedanimi padavinami ponovno poškropite s kontaktnimi fungicidi ter zaščitite novo priraslo listno maso. V ta namen lahko uporabite pripravke na osnovi metirama in kaptana. V obdobju nestabilnega vremena dajemo prednost pripravkom na osnovi ditianona oz. pripravkom kot so: Delan 700 WG, Alcoban in Delan Pro, ki imajo daljše kurativno delovanje. V primeru večje količine padavin oz. dolgotrajne omočenosti listja, svetujemo, da takoj, ko vremenske razmere dopuščajo, opravite škropljenje s sistemičnimi pripravki kot so Score 250 EC, Difcor 250 EC, Mavita 250 EC ali Difenzone v odmerku 0,2 L/ha ter Duaxo koncentrat v odmerku 1,1 L na višinski meter krošnje/ha, pri čemer  najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha ali Domark 100 EC v odmerku 0,4 L/ha. Naštetim pripravkom je potrebno dodati enega izmed kontaktnih fungicidov.

Sredstvo

Aktivna snov

Odmerek, konc.

Polyram DF

metiram

2,0 kg/ha

Delan pro

ditianon

0,75 kg/ha

Alcoban

ditianon

0,75 kg/ha

Delan pro

ditianon + kalijevi fosfonati

2,5 L/ha

Captan 80 WG

kaptan

2,0 kg/ha

Merpan 80 WDG

kaptan

1,88 kg/ha

Orthocide 80 WDG

kaptan

2,0 kg/ha

Scab 80 WG

kaptan

1,9 kg/ha

Scab 480 SC

kaptan

3,13 L/ha

Merplus

kaptan + kalijevi fosfonati

2,0 L/ha

Score 250 EC

difenokonazol

0,2 L/ha

Difcor 250 EC

difenokonazol

0,2 L/ha

Mavita 250 EC

difenokonazol

0,2 L/ha

Duaxo koncentrat 

difenokonazol

1,1 L na višinski meter krošnje/ha ( Max. 3,3 /ha)

 

 

Jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha)

V nasadih, kjer imate težave z jablanovo pepelovko lahko uporabite naslednje pripravke: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Luna Care v odmerku 1kg/m krošnje (maks. 3,0 kg/ha),  Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,10-0,15 kg/ha, Zato plus v odmerku 2,5 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha ali pripravek Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha ali Sercadis plus v odmerku 0,72 L/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Microthiol disperss, Vertipin, Pol-Sulphur 800 SC  ali  Symbiotica Fito) v odmerku 3 - 5 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada.

 

Jabolčni zavijač (Cydia pomonella)

V zadnjem tednu v Vipavski dolini beležimo velike ulove jabolčnega zavijača. Zaradi toplega vremena prihaja do odlaganja jajčec. V vrhu ulova metuljčkov je optimalen čas za uporabo pripravkov kot sta Insegar 25 WG v odmerku 0,6 kg/ha ali  Harpun v odmerku 1L/ha, ki delujeta na jajčeca (ovicidno). Na toplejših območjih v Vipavski dolini, kjer je bil vrh ulova metuljčkov že dosežen, lahko v prihodnjih dneh uporabite pripravek Coragen v odmerku 0,27 L/ha ali  Mimic v odmerku 0,9 - 1,0 L/ha. Na ostalih območjih na Primorskem so ulovi zavijača še pod pragom škodljivosti, zato škropljenje še ni potrebno.

22 Junij 2009 003

Navadna hruševa bolšica (Cacopsylla pyri)

V nasadih opažamo veliko število odloženih jajčec hruševe bolšice ter začetek izleganja ličink. Svetujemo pregledovanje mladih poganjkov in vršičkov, kjer najdemo odložena jajčeca in izlegle ličinke (nimfe) hruševe bolšice. Škropljenje je potrebno opraviti, če na 100 pregledanih poganjkov, opazimo 15 poganjkov napadenih z mladimi ličinkami (nimfami I. in II. stadija). Pri zatiranju hruševe bolšice v tem obdobju dajemo prednost pripravkom Movento 100 SC v odmerku 1,9 L/ha, Vertimec pro v odmerku 1,125 l/ha, Delegate 250 WG v odmerku 0,3 kg/ha in Harpun v odmerku 1 L/ha. Naštetim pripravkom je zaradi boljše oprijemljivosti priporočljivo dodati sredstva na osnovi rastlinskih ali mineralnih olj v 0,25 % koncentraciji.

Za zatiranje hruševe bolšice so registrirani tudi pripravki Mospilan v 0,05 % konc., Karate zeon 5 CS v 0,018 % konc.,  Karis v odmerku 90 mL/ha ter Naturalis v odmerku 2L/ha.

 

 

Krvava uš (Eriosoma lanigerum)

Za omejevanje populacije krvave uši lahko uporabite pripravek Pirimor 50 WG v največjem dovoljenem odmerku 0,75 kg/ha. Za boljši oprijem škropilne brozge je priporočljivo dodajanje močila oz. oljnega pripravka. Uporabite lahko tudi pripravek Movento SC 100 v odmerku 1,9 L/ha, ki deluje tudi zoper listne uši, listne hržice ter na izležene ličinke kaparjev. Prag škodljivosti za krvavo uš znaša 12 kolonij krvave uši na sto poganjkov oz. 5 - 8 % napadenih vej. Ukrep svetujemo samo za nasade kjer je prišlo do prerazmnožitve krvave uši oz. kjer je niste uspeli omejiti s škropljenji pred cvetenjem.

Krvava Uš1_Rot

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja.

 

Hrušev ožig (Erwinia amylovora)

 

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).

 

 

Pripravila:

Mojca Rot