Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Ogled dobrih praks v okviru projekta ECOVINEGOALS

datum: 20.04.2022

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v okviru transnacionalnega programa INTERREG ADRION 2014 - 2020 izvedel 2- dnevno strokovno ekskurzijo v italijansko pokrajino Trentino – Alto Adige.

Ekskurzija dobre prakse ECOVINEGOALS_2022_1Ekskurzijo na temo vinogradništva z ogledom dobrih vinogradniških praks in predstavitvijo eko regije (Bio – Distretto Valle dei Laghi - https://biodistretto.net/bio-distretto-valle-dei-laghi-trentino-alto-adige/) smo organizirali z namenom poglabljanja znanja in iskanja idej za nove razvojne priložnosti. Potekala je 7. - 8. aprila 2022, udeležilo pa se jo je 29 udeležencev, prvenstveno vinogradnikov iz območja Vipavskih gričev, izbranega pilotnega območja projekta ECOVINEGOALS (Upravljanje in dejavnosti v ekoloških vinogradih kot podlaga za pripravo pokrajinskih strategij). Poleg teh pa še predstavniki Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina, kleti Vipava 1894 in seveda Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.

Ekskurzija dobre prakse ECOVINEGOALS_2022_3Obiskali smo dve vinorodni območji – Val di Cembra in Valle dei Laghi. V vsakem smo si ogledali po eno vinogradniško kmetijo in eno zadružno klet ter v vseh štirih prisostvovali strokovno izpeljanim degustacijam izbranih vin, med katerimi so bila nekatera pridelana iz lokalnih sort. Tekom ogledov so potekale izmenjave izkušenj med vinogradniki/vinarji in strokovnjaki o tehnologijah v vinogradih, varstvu vinske trte s poudarkom na trajnostnem načinu pridelave grozdja in vina. Pri organizaciji in izbiri kleti, ki smo si jih ogledali, so sodelovali italijanski partnerji projekta - Avtonomna pokrajina Trento iz Italije, s katerimi smo se prav tako srečali.

Veseli nas, da nam projekti kot je ECOVINEGOALS, v katerem zavod sodeluje kot partner, omogočajo izvedbo takšnih ogledov dobrih praks, saj si lažje in bolj zapomnimo tisto, kar vidimo in spoznamo. Tudi udeleženci tokratne ekskurzije smo bili enotnega mnenja, da je to zelo učinkovit način prenosa znanja in informacij, ki bi jih lahko v prihodnosti izvedli več.

 

Pripravila: dr. Karmen Bizjak Bat, vodja projektne skupine