Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

OHRANJANJE DEDIŠČINE IN SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA SKOZI PREPLETANJE NITI

datum: 08.04.2022

V okviru projekta WOOL, Wool as Outstanding Opportunity for Leverage, sta bili v Rokodelskem centru Rogatec v četrtek 24. in v petek 25. februarja 2022 uspešno izvedeni dve delavnici prenosa znanj, ki sta bili dobro obiskani in postregli z zanimivimi vsebinami v povezavi z uspešnim trženjem volnenih izdelkov in osnov tkalskega znanja.

V okviru projekta sta bili v Rokodelskem centru Rogatec v četrtek 24. in v petek 25. februarja 2022 uspešno izvedeni dve delavnici prenosa znanj – delavnica trženja volnenih izdelkov in delavnica osnov ročnega tkanja.

Četrtkovo delavnico za razvoj in trženje izdelkov iz slovenske ovčje volne je strokovno vodila dr. Jana Vilman, specialistka za design menedžment turističnih destinacij in razvoj skupnosti preko certifikacijske sheme »Izvorno slovensko«. Delavnica je potekala skozi predstavitve teoretičnih ter praktičnih izhodišč trženja in prikaza dobrih praks iz Slovenije, iskanju izhodišč za oblikovanje sodobnih izdelkov iz ovčje volne, pomembnost vizualne podobe izdelkov, skupaj s prepletanjem aktivnega sodelovanja udeleženk. Živahna razprava se je dotaknila statusa rokodelstva v Sloveniji, ustvarjanja izdelkov iz ovčje volne ter odnosa nacionalnih institucij do z ovčjo volno povezanih pravnih ureditev. V okviru male šole oblikovanja so rokodelke dobile vpogled v izhodišča oblikovanja sodobnih volnenih izdelkov, ki temeljijo na raznoliki kulturni dediščini ter na kakšen način lahko rokodelci svoje spretnosti uporabijo in prilagodijo današnjemu življenjskemu slogu in potrebam uporabnikov. Teoretična razprava je bila nadgrajena tudi s prikazi več primerov uspešnih praks. Proti koncu delavnice se je razvila intenzivna debata o postavljanju cen, cenovne politike volnenih izdelkov ter iskanju primernih mest za prodajo rokodelskih izdelkov. Individualne konzultacije v izteku delavnice so rokodelkam ponudile koristne informacije, ki jih bodo lahko ob prihodnjem oblikovanju ter trženju izdelkov tudi uporabile. 

Naslednji dan, v petek, pa je v sejni dvorani občine Rogatec sledila celodnevna rokodelska delavnica tkanja pod vodstvom tkalske mojstrice Mojce Tomšič, ki ustvarja v Tkalskem ateljeju Slovenskega Etnografskega Muzeja v Ljubljani. Za namene prikaza ter poučevanja osnovnih tehnik ročnega tkanja smo priskrbeli 8 kompletov statev (6 namiznih statev in dvojne prostostoječe statve) in slovensko ovčjo volno podjetja Soven. Delavnica je bila polno obiskana, rokodelci pa so prišli po večini iz Štajerske regije, nekateri pa tudi iz Moravško-Litijskega konca in Logatca. Namen delavnice je bil pridobiti osnovno znanje za samostojno delo na statvah, vključeno s pripravo/nasnutjem statev in izdelave tkanine z osnovnimi tkalskimi vzorci. Ob zaključku delavnice so udeleženci s ponosom odnesli domov zaključen stkan izdelek. Ves dan je potekal v zelo sproščenem in ustvarjalnem vzdušju, udeleženci so bili navdušeni nad novo osvojenim znanjem ter izvedbo delavnice, večina pa si je tudi zaželela več podobnih in nadaljevalnih delavnic na temo tkanja.

Ob zaključku delavnic je bilo jasno, da je v Sloveniji veliko zanimanja za izdelavo ter trženje volnenih izdelkov, kot tudi precejšnje zanimanje med rokodelci za pridobivanje novih znanj, s pomočjo katerih lahko poskrbimo za povečevanje interesa za predelavo domače ovčje volne, razvoj rokodelstva, kot tudi ohranitev tradicionalnih znanj in slovenske kulturne dediščine.

Projekt WOOL (Wool as Outstanding Opportunity for Leverage, t.j. Volna kot izjemna priložnost za razvoj) sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in je transnacionalni projekt, ki se izvaja v okviru Jadransko-jonskega programa sodelovanja med 10 projektnimi partnerji v sedmih regijah.