Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Izvedba demonstracijskih projektov razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja na kmetijah na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica

datum: 09.03.2022

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica vas vljudno vabi, da se udeležite brezplačnih demonstracijskih delavnic s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja.
Pet delavnic bo izvedenih od 24. marca do 17. maja 2022.

Prijave so obvezne na priloženem prijavnem obrazcu TUKAJ.

Število mest je omejeno, zato s prijavo ne odlašajte. Prijave sprejemamo do tri dni pred datumom posamezne delavnice oziroma do zasedbe mest.

Upravičenci do udeležbe so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v RKG kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije.

Gradivo je dostopno tukaj

Program demonstracijskih delavnic na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica:


1. Demonstracija tehnologije izdelave izdelkov na področju žganjekuhe, izdelave sokov in sadnega kisa

/NI VEČ PROSTIH MEST/

Lokacija izvedbe:    KGZS Zavod GO, Sadjarski center Bilje, Bilje 1, 5292 Renče

Datum izvedbe:      četrtek, 24.3.2022 s pričetkom ob 9:30 uri, v trajanju 6 ur

Nosilca vsebine:      Tatjana Kmetič Škof in Martin Mavsar

Vsebina:

- Praktični prikaz žganjekuhe

- Praktični prikaz izdelave sokov

- Praktični prikaz izdelave sadnega kisa


2. Kako izdelati in kako prepoznati kakovosten izdelek

Lokacija izvedbe:    KGZS Zavod GO, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

Datum izvedbe:      torek, 29.3.2022 s pričetkom ob 9:00 uri, v trajanju 6 ur

Nosilci vsebine:   Sara Ketiš, Stanislava Pažek, Miran Reberc, Tadeja Vodovnik Plevnik, Jana Vilman

Vsebina:

- Predstavitev izdelave izdelka in pomen kakovostne surovine

- Tehnološki izzivi in rešitve za izdelavo inovativnih in kakovostnih   izdelkov

- Osnove pokušanja in ocenjevanja izdelkov

- Zunanja podoba izdelka, embalaža (možnost okoljsko sprejemljive embalaže), in uporabno pakiranje izdelka


3. Demonstracija tehnologij za predelavo mesa

Lokacija izvedbe:    Kmetija pri Rjavčevih, Cernatič Vinko, Šempas 158, 5261 Šempas

Datum izvedbe:      torek, 12.4.2022 s pričetkom ob 9:00 uri, v trajanju 6 ur

Nosilka vsebine:      Irena Kos

Vsebina:

- Razvoj ponudbe in kvalitete izdelkov predelave mesa

- Praktični prikaz tehnologije izdelave paštet in mesnih namazov

- Praktični prikaz izdelave klobas v tipu kranjske klobase

- Praktični prikaz izdelave mesnega sira


4. Uporaba informacijsko - komunikacijske tehnologije (IKT) za promocijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Lokacija izvedbe:    Stara šola, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

Datum izvedbe:      torek, 10.5.2022 s pričetkom ob 9:00 uri, v trajanju 6 ur

Nosilci vsebine:       Vanesa Žderić, Martina Gomzi, Uroš Bunderla

Vsebina:

- Napotki za informiranje, privabljanje gostov oz strank, oblikovanje spletne strani

- Uporaba socialnih omrežij (način komuniciranja na socialnih omrežjih, pravila, prakse…

- Vloga kvalitetnih fotografij in predstavitvenih filmčkov pri promociji doživetij in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji


5. Izboljšanje tržnega položaja kmetij in ekonomika pridelave

Lokacija izvedbe:    Stara šola, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

Datum izvedbe:      torek, 17.5.2022 s pričetkom ob 9:30 uri, v trajanju 6 ur

Nosilci vsebine:       Damjan Jerič, Ines Kolarič, Tomaž Cor

Vsebina:

- Agrarna ekonomika – prikaz sodobnih analitičnih sistemov za poslovno odločanje na kmetijah

- Priprava kalkulacij cen

- Raziskava konkurence

- Iskanje svoje tržne niše

Celotno vabilo s prijavnim obrazcem se nahaja tukaj 

Vabljeni!

 

 

prp-ekszrp-eivp-1