Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Izvedba obveznih usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa EKOLOŠKO KMETOVANJE iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2021

datum: 12.01.2022

Vključeni v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se morate vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega šesturnega usposabljanja.
Upravičeni udeleženci usposabljanja so kmetijska gospodarstva, ki uveljavljajo zahtevke za ukrep EK v skladu z uredbo EK.
Obveznost rednega usposabljanja za tekoče leto 2021 je potrebno opraviti do 15. februarja 2022.
Usposabljanja bodo potekala v obliki spletnih usposabljanj preko aplikacije ZOOM. Podrobnejši seznam terminov usposabljanj je prikazan v nadaljevanju.

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo do 15. februarja 2022 za vključene v ukrep EK, izvedli 11 usposabljanj v obliki spletnega seminarja, od tega 1 osnovno in 10 nadaljevalnih usposabljanj. Povezava do najave terminov usposabljanj EK za leto 2021:

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/najava_terminov_usposabljanj_ek_21_-_7_1_22.pdf

Osnovno usposabljanje je namenjeno izključno kmetijam, ki so prvo leto vključene v kontrolo EK in istočasno tudi v ukrep EK.

Nadaljevalno usposabljanje je namenjeno kmetijam, ki so več kot 1 leto vključene v kontrolo EK in istočasno tudi v ukrep EK.

Vključeni v ukrep EK, ki boste prejeli vabilo na osnovno usposabljanje, se morate udeležiti osnovnega usposabljanja. Ostali, ki boste prejeli vabilo na nadaljevalno usposabljanje, pa se morate udeležiti nadaljevalnega usposabljanja.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je posredoval vabilo za nadaljevalno usposabljanje vsem upravičencem z območja delovanja zavoda po navadni pošti dne 11. januarja 2022.

Pisno vabilo na osnovno usposabljanje, ki bo potekalo dne 1. februarja 2022 ob 15:00, bo za upravičence z območja našega zavoda posredoval organizator osnovnega usposabljanje, to je Kmetijsko gozdarski zavod Celje.

 

TERMINI NADALJEVALNIH SPLETNIH USPOSABLJANJ in NAČIN PRIJAVE:

 

Datum

Ura

Naziv sektorja / panoge *

Izvajalec

Način prijave

Dodatne informacije

21.1.2022

9.00

Travništvo z živinorejo

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

Preko ZOOM registracijske povezave: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IN4nNZh7Q3KlKrzUFWVkyA

T: 02/749 36 02

M: 051/622 582

E:uros.bunderla@kgz-ptuj.si

21.1.2022

15.00

Poljedelstvo in vrtnarstvo

Kmetijsko gozdarski zavod Celje

Preko e-prijavnice na povezavi:

https://forms.gle/jdV8kS25GZg6omEt6

M: 030/304 169 (Nina Planinc) ali

M: 030/304 177

(Tanja Potočnik)

25.1.2022

9.00

Travništvo z živinorejo

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

Preko ZOOM registracijske povezave: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cs2RM2jiQB6En5KfNozZ7A

T: 01/513 07 16 (Valentina Šajn)

25.1.2022

9.00

Travništvo z živinorejo

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

Preko ZOOM registracijske povezave: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oPq0uJsjTL2ZEMy2ZG4rBQ

Strokovne: M: 031/703 640 (Alojz Topolovec)

Tehnične: M: 031/783 437 (Jernej Pečnik)

25.1.2022

13.00

Poljedelstvo in vrtnarstvo

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Preko ZOOM registracijske povezave: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_j-ewv31cSn20-69KULKZyA

ali preko telefona:

02/228 49 19

T: 02/228 49 19

ali

M: 031/770 939

26.1.2022

15.00

Čebelarstvo

Kmetijsko gozdarski zavod Celje

Preko e-prijavnice na povezavi:

https://forms.gle/TqosfUruHUTKhD8U6

T: 030/304 169 (Nina Planinc) ali

 

M: 030/304 177

(Tanja Potočnik)

28.1.2022

9.00

Poljedelstvo in vrtnarstvo

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Preko ZOOM registracijske povezave: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_IWEpDTNSS-iCnrs7fqAvlg

https://www.kmetijskizavod-ng.si

T: 05/388 42 81

T: 05/335 12 12

1.2.2022

9.00

Travništvo z živinorejo

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

Preko ZOOM registracijske povezave: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_t7OOfF6ZTMOrvrLL7UHYiA

T: 04/280 46 28

ali

E:manca.stegnar@kr.kgzs.si

2.2.2022

16.00

Trajni nasadi

Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto

Preko telefona:

07/373 05 70

T: 07/373 05 70

3.2.2022 16.00 Poljedelstvo in vrtnarstvo Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto

Preko telefona:

07/373 05 70

T: 07/373 05 70

Vsebina usposabljanj je v letu 2021 sektorsko/panožno različna, zato bodite pri izbiri termina pozorni na sektor/panogo, ki je navedena pri posameznem usposabljanju. Ekološki kmetje se boste tako lahko sami odločili, za kateri sektor oziroma panogo kmetijske pridelave boste poslušali usposabljanje in temu primerno tudi izbrali ustrezen termin usposabljanja (npr. kmetje, ki se ukvarjate s pridelavo zelenjave, se boste najverjetneje odločili za udeležbo na usposabljanju, kjer bo poudarek na poljedelstvu in vrtnarstvu ipd.).

Sektorji/panoge, med katerimi lahko izbirate so:

 • poljedelstvo in vrtnarstvo (vključno z uvajanjem dobrih praks iz biodinamike in semenarstvom)
 • trajni nasadi (vključno z uvajanjem dobrih praks iz biodinamike)
 • travništvo vključno z živinorejo
 • čebelarstvo

PROGRAM NADALJEVALNEGA USPOSABLJANJA ZA UKREP EK:

Izobraževanja znotraj posameznih sektorjev oziroma panog bodo potekala v okviru sledečega programa usposabljanja:

 1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (0,5 ure);
 • ugotovljena najpogostejša neskladja v preteklih letih in odprava le teh pri izvajanju ukrepa EK
 1. Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2,5 uri);
 • ukrepi za varstvo voda in tal ter zaščito pred podnebnimi spremembami; možni ukrepi pri vseh panogah (vključno z biodinamičnimi praksami in ekološkim semenarjenjem - uporaba kvalitetnega oz. certificiranega semena)
 1. Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
 • uvajanje dopolnilnih dejavnosti in novi načini trženja.
 1. Ogledi – predstavitve dobrih praks (2 uri)
 • ogled - predstavitev najmanj enega izbranega primera ekoloških kmetij v Sloveniji

Predavali bodo kmetijski svetovalci s kmetijsko gozdarskega zavoda, ki organizira usposabljanje.

PRIJAVE ZA SPLETNO USPOSABLJANJE:

Za udeležbo na izbranem terminu usposabljanja je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA,

KI MORA BITI OPRAVLJENA VSAJ 3 DNI PRED USPOSABLJANJEM.

Način prijave je odvisen od kmetijsko gozdarskega zavoda, ki organizira usposabljanje in je razviden iz zgornje tabele: TERMINI NADALJEVALNIH SPLETNIH USPOSABLJANJ in NAČIN PRIJAVE (preko povezave ZOOM, preko e-povezave ali v primeru zavoda Novo mesto preko telefona).

Organizator usposabljanja bo preveril vaše podatke:  KMG-MID številko, priimek in ime, naslov, naslov e-pošte in mobilno telefonsko številko z namenom nadaljnje komunikacije in potrjevanja udeležbe na e-usposabljanju.

Prijavljeni boste na svoj e-poštni naslov prejeli potrditev uspešne prijave (e-vabilo):

 • s potrditvijo datuma in ure spletnega usposabljanja
 • navedena bo povezava, preko katere se boste na dan spletnega usposabljanja povezali in spremljali usposabljanje. Te povezave ne delite z drugimi, ker bo pripravljena samo za vas!
 • prejeli boste navodila za vzpostavitev povezave ter možnosti sodelovanja na spletnem usposabljanju. Informacije v zvezi s povezavo in spremljanjem spletnega usposabljanja so dostopne tudi na povezavi: 
 •  

Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost, morate še pred udeležbo po e-pošti posredovati potrdilo (pooblastilo) delodajalca o zaposlitvi.

Vzorec POTRDILA (POOBLASTILA) lahko prejmete na vaši izpostavi oddelka za kmetijsko svetovanje ali je dostopen tukaj.

Potrdilo (pooblastilo) pošljite na spodaj naveden e-naslov kmetijsko gozdarskega zavoda, ki bo izvajal usposabljanje, na katerega ste se prijavili:

KGZ

E-naslov za pošiljanje potrdil

CELJE

tatjana.pevec@ce.kgzs.si

KRANJ

manca.stegnar@kr.kgzs.si

LJUBLJANA

valentina.sajn@lj.kgzs.si

MARIBOR

tamara.korosec@kmetijski-zavod.si

MURSKA SOBOTA

metka.barbaric@kgzs-ms.si

NOVA GORICA

michaela.vidic@go.kgzs.si

NOVO MESTO

tajnistvo@kgzs-zavodnm.si

PTUJ

darja.artenjak@kgz-ptuj.si

Če se usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali ste član pašne ali agrarne skupnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. Zato v teh primerih ob prijavi obvezno navedite obe številki KMG-MID (tudi dodatno KMG-MID številko).

Naprošamo vas, da se na dan izvedbe spletnega usposabljanja pravočasno, priporočamo vsaj 15 minut pred pričetkom, prijavite v aplikacijo ZOOM.

Na spletnem usposabljanju morate biti prijavljeni in prisotni ves čas trajanja usposabljanja!

V kolikor pride med usposabljanjem do prekinitve internetne povezave, jo je potrebno ponovno vzpostaviti in se ponovno vključiti v spletno usposabljanje.

Po zaključku spletnega usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete.

https://storitve-mkgp.gov.si/dad/web_kmg/f?p=180

novo uporabniško ime: ek21

geslo: eko21

Navodilo za izpolnitev ankete: Po kliku na povezavo je za dostop do ankete potrebno vpisati uporabniško ime in geslo. Po koncu izpolnjevanja ankete morate obvezno pritisniti gumb »Shrani« sicer se vaši podatki ne bodo shranili v bazo odgovorov. V kolikor je takoj po zaključku usposabljanj  povezava do ankete nedostopna, je lahko sistem preobremenjen. zato s prijavo nekoliko počakajte in se ponovno prijavite kasneje.

Dodatno ste povabljeni k izpolnitvi vprašalnika v okviru CRP projekta V4-2020- Pristopi in vrednotenje uspešnosti prenosa znanja na področju varstva okolja in narave v kmetijstvu na povezavi: https://1ka.arnes.si/ekolosko.

Po uspešno opravljenem spletnem usposabljanju vam bomo poslali potrdilo o opravljenem usposabljanju in gradivo z vsebino usposabljanja.

Osnovno usposabljanje – gradivo:
https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/usposabljanje_ek_21_-_osnovno_3.pdf

Nadaljevalno usposabljanje – gradivo:
https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/usposabljanje_ek_21_-_nadaljevalno_2.pdf

Dodatne informacije so dostopne na telefonskih številkah izpostav oddelka za kmetijsko svetovanje:

Ajdovščina

05 367 10 70

 

Koper

05 630 40 62; 040 566 156

Bilje

05 395 42 64

 

Postojna

05 720 04 35

- pisarna v Novi Gorici

05 335 12 08

 

Sežana

05 731 28 50

Dobrovo

05 395 95 31

 

Tolmin

05 388 42 81; 05 388 42 85

Idrija

05 377 22 54

 

Druge kontaktne osebe:

 

Ilirska Bistrica

05 710 02 61

 

Michaela Vidič

05 335 12 12

V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014– 2020 (Uradni list RS, št. 16/16, z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep EK zmanjša.

prp-ekszrp-eivp-1