Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Pred 20 leti zavod prvič organiziral usposabljanje o FFS

datum: 22.12.2021

Na Kmetijsko gozdarskemu zavodu Nova Gorica smo v letošnjem decembru praznovali pomembno obletnico. Decembra 2001 smo namreč organizirali prvo usposabljanje o fitofarmacevtskih sredstvih. Dvajsetletnica izvajanja usposabljanj je priložnost, da predstavimo našo dejavnost na tem področju strokovnega dela.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je s strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pooblaščen za  izvajanje usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi za svetovalce za fitofarmacevtska sredstva, prodajalce fitofarmacevtskih sredstev in izvajalce ukrepov varstva rastlin. Na zavodu organiziramo usposabljanja za vse tri skupine, največ pa je usposabljanj za izvajalce ukrepov Izkaznica - potrilovarstva rastlin. Usposabljanja se za različne skupine  razlikujejo po trajanju in zahtevnosti. Vsak, ki želi pridobiti izkaznico, s katero dokazuje potrebno znanje o fitofarmacevtskih sredstvih, mora najprej opraviti osnovno usposabljanje, katerega sestavni del je poleg predavanj in prikazov tudi pisno preverjanje znanja. Veljavnost izkaznice je tri leta  za svetovalce, in prodajalce ter pet let za izvajalce ukrepov. Če želi imetnik izkaznice njeno veljavnost podaljšati, se mora pred iztekom veljavnosti udeležiti obnovitvenega usposabljanja. Veljavnost izkaznice je torej časovno omejena, saj je znanja s področja fitofarmacevtskih sredstev treba redno nadgrajevati in posodobljati, tako z novimi strokovnimi dognanji kot tudi zahtevami zakonodaje.

Na usposabljanjih predstavimo vsebine, ki so določene v zakonu in pravilniku, to so ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, vpliv FFS na zdravje ljudi in vpliv FFS na okolje. Usposabljanja izvajamo v obliki predavanj in praktičnih prikazov.

tecaji ffs obletnicaUsposabljanja, ki jim krajše rečemo kar tečaji FFS,  organiziramo po celotni Primorski, kjer je tudi sicer območje delovanja našega zavoda. V dvajsetih letih smo tako za izvajalce ukrepov varstva rastlin organizirali 150 osnovnih usposabljanj, ki se jih je udeležilo več kot 7700 slušateljev ter 264 obnovitvenih usposabljanj za skupno 13.964 slušateljev. Nekateri tečajniki so do sedaj opravili že več obnovitvenih usposabljanj (po petih, desetih letih od osnovnega),  prav tako je na nekaterih kmetijah že tretja generacija imetnikov izkaznic. Posebno mesto v sistemu usposabljanj s področja FFS zasedajo prodajalci. V dvajsetih letih smo izobrazili skupno 78, pretežno,  primorskih prodajalcev, ki pridobljeno znanje redno vsaka tri leta nadgrajujejo. Visok nivo znanja o fitofarmacevtskih sredstvih pri prodajalcih in svetovalcih najbolj prispeva k varnejši in odgovornejši uporabi le teh. Oboji imajo pogost stik z uporabniki FFS, z informiranjem lahko vplivajo na izbiro FFS ter povečujejo osveščenost o pravili rabi.

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica imamo šestnajst predavateljev za izvedbo usposabljanj, trinajst zaposlenih in tri zunanje predavateljice. Na vseh enotah oddelka za  kmetijsko svetovanje so organizatorji usposabljanj, sodelavec  oddelka za varstvo rastlin pa je pooblaščen za vsa vprašanja glede izvedbe izobraževanj (objava usposabljanj, vodenje evidenc, izdaja izkaznic…). Tako je skoraj četrtina zaposlenih na zavodu vpeta tudi v usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih.

Na Kmetijsko gozdarskemu zavodu Nova Gorica opažamo, da so bili v prvem desetletju slušatelji v glavnem tržni pridelovalci, ki so morali opraviti usposabljanje zaradi prodaje pridelkov, v drugem pa so se jim pridružili tisti, ki svojih pridelkov ne tržijo, ampak jih pridelujejo za samooskrbo. Vzrok je sprememba zakonodaje, v zadnjih letih se je namreč število fitofarmacevtskih sredstev, ki jih lahko kupimo in uporabimo brez izkaznice, izjemno zmanjšalo. Večina pridelovalcev, ki pridelke tržijo, se udeležuje tudi ostalih izobraževanj in dogodkov, ki jih organiziramo na zavodu, prav tako imajo redne stike z zaposlenimi. Po drugi strani pa je za samooskrbne pridelovalce pogostokrat prvi stik z zavodom prav tečaj FFS. Mnoge med njimi prav to izobraževanje spodbudi k pridobivanju novih znanj in iskanju strokovnih nasvetov na pravem mestu – to je pri strokovnjakih našega zavoda.

Poseben izziv je bil in je čas epidemije novega korona virusa. Zaradi omejitev združevanja ljudi je zakonodajalec izjemoma dovolil, da lahko organiziramo usposabljanja na daljavo.  Pa smo zagrizli tudi v to jabolko. V letu 2021 smo tako organizirali tri osnovna usposabljanja in trinajst nadaljnjih preko spleta. Najprej je bilo malo negotovosti, kako se bodo tečajniki odzvali in kakšna bo učinkovitost predavanj in prikazov »brez očesnega stika«. Po enem letu lahko rečemo, da je bil odziv vabljenih okrog 50%, kar ocenjujemo kot zelo dobro. Mnogi tečajniki so se prvič udeležili takšnega načina izobraževanja; nekateri so potrebovali pomoč pri prijavi, namestitvi kamer in zvočnikov, takim smo nudili tehnično podporo, da so se uspešno vključili v izobraževanje. Večina udeležencev je bila zadovoljna z izvedbo spletnih tečajev, še posebej tisti, ki so se s takim načinom srečali prvič in so ob tečaju FFS usvojili še nova »računalniška« znanja. Tudi ob zaključku klasičnih usposabljanj v predavalnici predavatelji običajno vprašamo za mnenje o tečaju. Odziv velike večine slušateljev je dober,  pohvalijo vsebine in predavatelje. Upamo, da bo tako tudi v prihodnje.

V dvajsetih letih se je nabralo veliko usposabljanj, mnogo zelo različnih slušateljev, obilo zanimivih dogodkov, tudi anekdot. Brez lažne skromnosti smo prepričani, da so tudi tečaji FFS pripomogli k dvigu znanja s področja fitofarmacevtskih sredstev in k njihovi bolj trajnostni uporabi tako na tržno usmerjenih kot tudi na samooskrbnih kmetijah na Primorskem.

 

Napisala: Mojca Mavrič Štrukelj