Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

»Izvedba rednih usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali na področju GOVEDOREJE za leto 2021 pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica«

datum: 08.11.2021

Vključeni v ukrep dobrobit živali (DŽ) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, se morate udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja. Obveznost rednega usposabljanja za tekoče leto 2021 je potrebno opraviti do 15. decembra 2021!
Usposabljanja bodo izvedena v obliki usposabljanj na daljavo preko spleta oziroma na klasičen način v dvorani.

Usposabljanje v obliki klasičnega predavanja je prednostno namenjeno kmetom, ki ne razpolagajo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo in posledično ne morejo prisostvovati spletnemu usposabljanju. Prijava na klasično usposabljanje bo možna le do zapolnitve mest.

Usposabljanj se lahko udeležijo:

 • fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije;
 • zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep DŽ - govedoreja bo v prvi polovici meseca novembra 2021 prejel na dom pisno vabilo .

Usposabljanje bo izvedeno:

v obliki spletnega usposabljanja          

24. novembra 2021 ob 15:00

25. novembra 2021 ob 9:00

 

v obliki klasičnega usposabljanja

26. novembra 2021 ob 10:00

v prostorih Kinogledališča, Mestni trg 5, 5220 Tolmin

Registracija udeležencev klasičnega usposabljanja bo potekala pol ure pred pričetkom usposabljanja.

 

Tako za spletno, kakor za klasično usposabljane se je potrebno predhodno TELEFONSKO prijaviti!

PRIJAVE ZA SPLETNO USPOSABLJANJE:

 • pokličete na eno od spodaj navedenih telefonskih številk,
 • sporočite KMG-MID številko,
 • priimek in ime udeleženca (nosilec, namestnik ali član KMG ali zaposlen pri pravni ali fizični osebi, registrirani za kmetijsko dejavnost),
 • naslov (naselje ali ulica, hišna številka, poštna številka in pošta)
 • naslov elektronske pošte,
 • številko mobilnega telefona ter
 • se dogovorite za termin
 • po prijavi boste na e-pošto prejeli potrditev uspešne prijave (e-vabilo). V kolikor potrditve na dan prijave ne boste prejeli, nas prosim OBVEZNO še isti dan ponovno kontaktirajte!

Svetovalec bo preveril vaše podatke:  KMG-MID številko, priimek in ime, naslov, naslov e-pošte in mobilno telefonsko številko z namenom nadaljnje komunikacije in potrjevanja udeležbe na e-usposabljanju.

Na elektronski naslov boste od pošiljatelja »Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica« prejeli e-vabilo:

 • s potrditvijo datuma in ure spletnega usposabljanja, na katerega ste bili sprejeti
 • navedena bo povezava, preko katere se boste na dan spletnega usposabljanja povezali in spremljali usposabljanje. Te povezave ne delite z drugimi, ker bo pripravljena samo za vas!
 • prejeli boste navodila za vzpostavitev povezave ter možnosti sodelovanja na spletnem usposabljanju. Informacije v zvezi s povezavo in spremljanjem spletnega usposabljanja so dostopne tudi na povezavi:  https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/navodila_zoom.pdf

 

Prijave bomo sprejemali

od četrtka 11. novembra 2021 do torka, 16.novembra 2021

 med 7:30 in 15:00 uro.

Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost,  morate pred udeležbo na spletnem usposabljanju po e-pošti posredovati potrdilo delodajalca o zaposlitvi:

»POTRDILO/IZJAVA delodajalca o zaposlitvi pri pravni osebi, ki je registrirana za kmetijsko dejavnost«

Naprošamo vas, da se na dan izvedbe spletnega usposabljanja pravočasno, priporočamo vsaj 15 minut pred pričetkom, prijavite v aplikacijo ZOOM. Prijavljeni morate biti ves čas trajanja usposabljanja v skladu s programom usposabljanja. V kolikor pride med usposabljanjem do prekinitve internetne povezave, jo je potrebno ponovno vzpostaviti in se ponovno vključiti v spletno usposabljanje.

Po zaključku spletnega usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete.

https://storitve-mkgp.gov.si/dad/web_kmg/f?p=180:7:7849697644918::NO::P7_X_FORM_ID:88
uporabniško ime: DOBROBIT2
geslo: govedo

Navodilo za izpolnitev ankete:

Po kliku na povezavo je za dostop do ankete potrebno vpisati uporabniško ime in geslo. Po koncu izpolnjevanja ankete morate obvezno pritisniti gumb »Shrani« sicer se vaši podatki ne bodo shranili v bazo odgovorov.

 

Po uspešno opravljenem spletnem usposabljanju vam bomo poslali potrdilo o opravljenem usposabljanju in gradivo z vsebino usposabljanja. Gradivo je dostopno na povezavi: https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/11_gradivo_dz_govedo_2021_-_8_11_21.pdf

 

PRIJAVA za SPLETNO USPOSABLJANJE in dodatne informacije so dostopne na telefonskih številkah:

Ajdovščina

05 367 10 70

 

Sežana

05 731 28 50

Bilje

05 395 42 64

 

Tolmin

05 388 42 85

  - pisarna v Novi Gorici

05 335 12 08

 

 

 

Idrija

05 377 22 54

 

Druge kontaktne osebe:

 

Ilirska Bistrica

05 710 02 61

 

Vidič Michaela

05 335 12 12

Postojna

05 720 04 35

 

 

 

 

 

PRIJAVE ZA KLASIČNO USPOSABLJANJE:

Prijave za klasično usposabljanje v obliki predavanja v živo,

bomo sprejemali do zasedbe mest

na izpostavi oddelka za kmetijsko svetovanje Tolmin

na tel. št. 05/388 42 85 ali 05/388 42 82.

Namenjeno je kmetom, ki ne razpolagajo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo in posledično ne morejo prisostvovati spletnemu usposabljanju.

Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost,  morate na usposabljanje prinesti potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

»POTRDILO/IZJAVA delodajalca o zaposlitvi pri pravni osebi, ki je registrirana za kmetijsko dejavnost«

Usposabljanje bo potekalo po veljavnih omejitvenih pogojih in priporočilih NIJZ za omejevanje širjenja bolezni Covid-19 na dan izvedbe usposabljanja. Trenutno je za udeležbo na klasičnem usposabljanju potrebno imeti s seboj potrdilo o izpolnjevanju PCT pogoja in osebni dokument. V primeru spremenjenih  razmer zaradi širjenja bolezni Covid-19 bomo izvedbo ustrezno prilagodili.

Na predavanje v živo v dvorano pridite le, če nimate znakov okužbe dihal (npr. nahod, kašljanje, povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu, mišicah…).

Registracija udeležencev bo potekala pol ure pred pričetkom usposabljanja.

 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA

Dobrobit živali na področju GOVEDOREJE ZA LETO 2021

 

Ura

Naslov predavanja

Predavatelj/-ica

15 min

Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali

 

Jernej Kovačič, univ.dipl.inž.zoot.

30 min

Paša kot način krmljenja goveda

 

mag. Ida Štoka, univ.dipl.inž.zoot.

45 min

Zoohigienski pogoji in normativi v rejah - priporočila z vidika dobrobiti, vključno s higieno krme s poudarkom na mikotoksinih

 

Egon Štrukelj, dr.vet.med.

15 min

Odmor

 

45 min

Primerjava različnih sistemov uhlevitve goveda glede vpliva na prirejo, zdravje in dobro počutje (pojav tehnopatij) v reji krav molznic in krav dojilj

Egon Štrukelj, dr.vet.med.

45 min

Naložbe v infrastrukturo, ki prispevajo k dobrobiti goveda s poudarkom na digitalizaciji

Jernej Kovačič, univ.dipl.inž.zoot.

 

 

Predstavitev prve teme »Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali« bo podkrepljena z delavnico v okviru katere bo predstavljeno pravilno vodenje zahtevanih evidenc pri izvajanju ukrepa DŽ govedo. Za izvedbo delavnice vam priporočamo, da imate na usposabljanju pri sebi vaše dnevnike paše.

prp-ekszrp-eivp-1