Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Od 12. do 14. oktobra 2021 je na Kreti v Grčiji potekalo srečanje partnerjev projekta ECOVINEGOALS

datum: 20.10.2021

Vabljeni k branju povzetka tretjega srečanja projektnih partnerjev projekta ECOVINEGOALS, ki je bilo obenem prvo srečanje v živo.

Srečanje projektnih partnerjev projekta ECOVINEGOALS je potekalo od 12. do 14. oktobra 2021 v Chanii na Kreti in se je zaključilo z velikim uspehom in zadovoljstvom vseh udeležencev. Srečanje se je začelo s toplo dobrodošlico direktorja MAICh dr. G Baourakisa in župana občine Plantanias, znotraj katere je eno od pilotnih območij, gospoda I. Malandrakisa. Srečanje je potekalo v hibridnem formatu s predstavniki vseh partnerjev. Potekalo je v prijaznem in strokovnem ozračju in v prijetnem okolju Mednarodnega konferenčnega centra MAICh, ob upoštevanju vseh zdravih in varnostnih ukrepov COVID -19.

Na srečanju so najprej vodje posameznih delovnih sklopov pripravili predstavitve po sledečem vrstnem redu:  

  1. PAT - IT: Agroekološke prakse v vinogradih
  2. ZRCSAZU – SLO: Krajina in habitati v vinorodnih območjih
  3. AZRRI – CRO: Participativno upravljanje za agroekološki prehod  
  4. CIHEAM -MAICh – GR: Sporočilo, komunikacija

V vseh primerih so bili predstavljeni in obravnavani dosedanji napredek ter morebitni prihodnji rezultati. Vodilni partner projekta VeGAL je predstavil trenutno stanje izvajanja projekta glede na že zaključene rezultate in finančno stanje projekta. Udeleženci so obravnavali težave, na primer pomanjkanje natančnih podatkov, ki bi jih uporabili za analizo krajine. Potekala je obsežna razprava o tem, kako kmetom - vinogradnikom najbolje predstaviti skupne agroekološke prakse, ki se izvajajo v vinogradih. Poudarek je bil na osrednjem cilju in ukrepih projekta ECOVINEGOALS za spodbujanje sprejemanja celostnega pristopa k izvajanju agroekoloških praks, ohranjanju in/ali izboljšanju kmetijske krajine ter participativnemu upravljanju kot ključnim stebrom agroekološkega prehoda. Vključitev vseh treh stebrov je zelo pomembna za opredelitev strategije in za izdelavo lokalih akcijskih načrtov, ki jih bomo v naslednjih mesecih pripravili v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi v pilotnih območjih.

V okviru srečanja so potekali zanimivi obiski dveh pilotnih območji na Kreti. V sredo smo obiskali posestvo Anoskeli – vinska klet in oljarna v občini Platanias, v četrtek pa pilotno območje Archanes Asterousia  in vinsko klet Gavalas. Na obeh obiskih so potekali zanimivi pogovori z vinogradniki in udeleženci srečanja. Ti obiski so poudarili kompleksnost in raznolikost krajine ter različno dojemanje - miselnost vinogradnikov celo znotraj iste regije, kot izhodišče za nadaljnje delo, ki se bo izvajalo v naslednjem obdobju. Vsi udeleženci smo bili zelo navdušeni, srečanje pa je bilo plodno in je spodbudilo udeležence, da so sprožili zelo konstruktivno razpravo o viziji projekta ECOVINEGOALS v smislu agroekološkega prehoda in ustvarili pomembne ideje za vključitev v lokalne akcijske načrte, ki se bodo izvajali na pilotnih območjih, kar je eden od ključnih rezultatov projekta.