Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 07.10.2021

Oljčna muha, marmorirana smrdljivka

Oljkarje obveščamo, da končujemo sezono ukrepanja proti oljčni muhi.

Zaradi manjšega števila plodov v večini oljčnikov so bili ti bolj izpostavljeni napadu škodljivke. Oljkarjem, ki v svojih oljčnikih opažajo večjo poškodovanost plodov zaradi napada oljčne muhe, priporočamo zgodnejše obiranje oljk.

Sicer na feromonskih vabah v večini oljčnikov na celotnem območju pridelave oljk še vedno opažamo prisotnost oljčne muhe. Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih in poškodbah na plodovih so dostopni na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/

 

V zadnjem tednu zaradi padca temperatur opažamo selitev marmorirane smrdljivke iz oljčnikov v zimska prezimovališča, ki so v bližini človeških bivališč. Stenice v oljčnikih sedaj ne povzročajo škode na pridelku.

Sledite tudi podatkom o dozorevanju oljk na www.kmetijskizavod-ng.si