Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

DOBIMO SE NA TRŽNICI 4

datum: 09.09.2021

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je za namen operacije LAS »DOBIMO SE NA TRŽNICI 4«
organiziral in izvedel strokovni izobraževanji striženja in sortiranja ovčje volne. Obe delavnici sta bili izvedeni 6. septembra 2021 na kmetiji na Hmenici nad Otaležem.

Aktivnost je bila  namenjena rejcem drobnice, rokodelcem in ostalim zainteresiranim na območju občin Idrija in Cerkno. Delavnico striženja je izvedel Andrej Škibin, delavnico sortiranja ovčje volne pa Vida Mihaela Matk ter Rezi Pahovnik iz solčavskega Društva Bicka.

Operacija LAS »DOBIMO SE NA TRŽNICI 4« je skupna operacija na območju LAS s CILjem, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Sodelujejo Občina Idrija skupaj z Občino Logatec, Občino Cerkno, LAS s CILjem in Idrijsko-Cerkljansko Razvojno Agencijo kot partnerjem. Cilj operacije je nadaljnje delo na področju razvoja lokalne ponudbe, povezovanje izvajalcev, skupni pristop k trajnostnemu razvoju območja in posledično prispevati k vzpostavitvi pogojev za nova delovna mesta v regiji.  V  okviru operacije se nadaljujejo programsko-razvojna dela v sektorju drobnice, katerih cilj je nadgraditi povezovanje rejcev drobnice in rokodelcev, ki pri svojem delu uporabljajo volno. Na Idrijsko-Cerkljanskem območju je čez dvesto rejcev, ki redijo okrog 2.300 ovc različnih pasem in letno nastrižejo okrog 3 tone ovčje volne.

Razvoj in vzvodi za izboljšanje stanja na področju reje drobnice, dvig kakovosti volne in pridobivanja volne za različne namene (odkup, uporabo v kmetijstvu, uporabo  v rokodelstvu,…) se začnejo na terenu, pri rejcih in prvih postopkih obdelave. Za boljši izkoristek volne, ki je ponekod še vedno smatrana kot odpadek, je nujna nadgradnja znanja na področju pravilnega striženja ovc in primarnega sortiranja volne. Pravilni postopki se pričnejo na terenu, pri rejcih, ob pravilnem striženju. S tako organiziranimi delavnicami želimo podkrepiti tudi znanje na področju sortiranja ovčje volne, ki je pomanjkljivo, ampak ključno za uporabo ter odbiro volne različne kakovosti in različne namembnosti.

Strokovna izobraževanja so pomoč in spodbuda tako rejcem kot tudi rokodelcem k izboljšanju pogojev za povečanje uporabe lokalne ovčje volne različne kakovosti. Aktivnosti bodo prispevale k motivaciji in večjemu povezovanju rejcev in rokodelcev na območju ter izboljšanju strokovnega znanja o striženju ter sortiranju volne. S tem bomo spodbujali večjo uporabo volne, povečali prodajo in širjenje namembnosti, kot tudi uporabo lokalne ovčje volne za izdelavo unikatnih volnenih izdelkov.

Udeleženci so lahko tekom obeh delavnic od blizu spoznali tehniko striženja ovc in se skozi praktičen prikaz tudi spoprijeli z ročnim sortiranjem volne. Delavnici sta bili izvedeni ob upoštevanju higienskih priporočil NIJZ, kar pa ni vplivalo na sproščeno in produktivno vzdušje. Aktivnost je bila za udeležence brezplačna in je del projekta Dobimo se na tržnici 4. Prisotna je bila tudi nacionalna televizija, ki je ob priložnosti posnela kratek informativni prispevek. Na voljo je na naslednji povezavi:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174803322/00:00:00


Več informacij o operaciji in izvajalcih:

LAS s CILjem: https://las-sciljem.si/

Društvo BICKA, Solčava: www.bicka.si