Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 01.04.2021

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 01.april 2021

Hruške in jablane:

Toplo vreme je v zadnjih dneh ugodno vplivalo na razvoj sadnega drevja, ki je zelo napredoval. V Spodnji Vipavski dolini so hruške povečini v fazi balona (BBCH  59-60), pri sorti Viljamovka so se začeli odpirati prvi cvetovi. Zgodnje sorte hrušk na toplih legah pa so že v fazi polnega cvetenja. V Brkinih in na Tolminskem so jablane v fazi vidnih cvetnih popkov (BBCH 55), drugod pa povečini v fazah zelenega popka do rožnatega popka (BBCH 55-57). Na toplih legah v Vipavski dolini so pri sorti Gala že odprti prvi cvetovi.

Škrlup

Na Primorskem do sedaj še niso bili izpolnjeni pogoji za okužbe s škrlupom. Prvi večji izbruh askospor in pogoje za okužbe pričakujemo ob pojavu padavin, zato naslednje škropljenje opravite tik pred napovedanim dežjem. V obdobju pred cvetenjem priporočamo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi mankozeb (Dithane, Manfil, Makoz, Avtar, Pinozeb) ter fungicidov na osnovi dodin (Syllit). Med cvetenjem pa svetujemo uporabo anilinopirimidinskih pripravkov kot so: Chorus 50 WG, Mythos, Pyrus 400 SC, Scala, Batalion 450 SC in Faban. Vsem naštetim pripravkom, razen pripravku Faban, je potrebno dodati kontaktni fungicid.

Uporabite lahko:

Sredstvo

Odmerek, konc.

Odmerek, konc.

HRUŠKA

JABLANA

Dithane M-45

2,0  kg/ha

2,0  kg/ha

Dithane DG Neotec

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Mankoz 75 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Avtar 75 NT

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

2,0 kg /ha

2,0 kg /ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha 

Pinozeb M-45

-

               2 kg/ha 

Merpan 80 WDG

1,88 kg/ha

1,88 kg/ha

Merplus

2 L/ha

2L/ha

Scab 80 WG

1,9 kg/ha

1,9 kg/ha

Scab 480 SC

3,13 L/ha

3,13 L/ha

Orthocide 80 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Polyram DF

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Delan 700 WG

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Alcoban

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Delan Pro

2,5 L/ha

2,5 L/ha

Syllit

1,9 L/ha

1,9 L/ha

Syllit 544 SC

1,4 L/ha

1,4 L/ha

Chorus 50 WG

0,45 kg/ha

0,45 kg/ha

Pyrus 400 SC

1 L/ha

1 L/ha

Mythos

1,5 L/ha

1,5 L/ha

Scala

1,125 L/ha

1,125 L/ha

Batalion 450 SC

0,7-1 L/ ha

0,7 -1 L/ha

Faban

1,2 L/ha

1,2 L/ha

 

Jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha)

V obdobju pred cvetenjem jablan proti pepelovki priporočamo uporabo  pripravkov na osnovi žvepla v najvišjem dovoljenem odmerku 5 - 8 kg/ha. Ukrep priporočamo zlasti na območju Brkinov, kjer imate velike težave z omenjeno boleznijo.  V teh dneh dnevne temperature presegajo 15 °C, kar je predpogoj za dobro delovanje pripravkov na osnovi žvepla. Uporabite lahko enega od naštetih pripravkov: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet,  Vindex 80 WG ali Azumo WG. Uporabite lahko tudi pripravke v tekoči obliki: Pol sulphur 800 SC, Biotip Sulfo 800 SC ali Symbiotica Fito v odmerku 7,5 L/ha.

 

Hruševa grizlica (Hoplocampa brevis) in jabolčna grizlica (Hoplocampa testudinea)

Tik pred cvetenjem je čas za obešanje belih lepljivih plošč za spremljanje hruševe in jabolčne grizlice. Belo ploščo velikosti 20x30 cm obesimo čim više, na zunanji dobro vidni del krošnje. Prag škodljivosti je presežen, če se v obdobju od začetka do konca cvetenja na belo lepljivo ploščo ujame več kot 30 osic. Grizlici zatiramo po končanem cvetenju. Termine škropljenja ter dovoljena sredstva bomo objavili v naslednjih obvestilih

 

 

 

 

Pripravila: Mojca Rot