Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo aktinidije

datum: 22.02.2021

Bakterijski ožig aktinidije (Pseudomonas syringae pv. actinidiae)

Po zaključeni rezi je priporočljivo opraviti škropljenje aktinidije proti bakterijskemu ožigu aktinidije. Za zatiranje bolezni uporabite registrirana pripravka CUPRABLAU Z 35 WP v odmerku 2 kg/ha ali NORDOX 75 WG v odmerku 0,9-1,6 kg/ha.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!