Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Pomen samooskrbe

datum: 03.11.2020

V Sloveniji je bila samooskrba z zelenjavo v letu 2018 le 38,9%, tako da smo v tem letu dokupili 158.000 ton zelenjave. Glede na podatke o količinah zaužite zelenjave na dan, pa je priporočljivo, da bi vsak prebivalec zaužil vsaj 400 – 500 g zelenjave na dan, kar bi predstavljalo 146 kg – 182,5 kg na leto na prebivalca. Pomembno je, da v obroke vključujemo čim bolj sveže in lokalno pridelane vrtnine različnih barv: od rdeče, oranžne, rumene, zelene, vijolične in bele. Več podatkov o samooskrbi v Sloveniji je prikazanih v spodnji tabeli.


POMEN URAVNOTEŽENE PREHRANE ZA ZDRAVJE LJUDI

Priporočila:

  • Uživajmo SAD/ZEL vsaj 5 x na dan – to je 400/500 g – čim bolj pestrih barv in različnih vrst ZEL in SAD.
  • 2/3 Slovencev ne zajtrkuje, uživa premalo obrokov, predvsem pa premalo ZEL in SAD.
  • Glede na statistične podatke se v Sloveniji poje preveč rdečega mesa, kar predstavlja preveč živalskih maščob (nasičene maščobne kisline), preveč polnomastnega mleka in mlečnih izdelkov.
  • Nujno je potrebno urediti prehranjevalne navade za bolj zdrav življenjski slog.
  • Samooskrba z mesom je 81 %, z ZEL pa le 38 % (SURS).
  • Od mesa Slovenec na leto poje: 37 kg svinjine, 31 kg perutnine in 21 kg govedine.
  • Leta 2017 (SURS) je Slovenec porabil 113 kg ZEL, od tega 83 kg v sveži obliki.
  • Med komunalnimi odpadki konča 12 % vse hrane (zavržena hrana). V letu 2016 je povprečno vsak Slovenec zavrgel 74 kg hrane.
  • PRIMER:  na jugu ljudje uživajo več ZEL kot na severu.

FINEC užije 195 g ZEL/dan, kar predstavlja 71 kg na leto.

GRK užije 756 g ZEL/dan, kar predstavlja 276 kg/leto.

SLOVENEC užije 322 g ZEL/dan, kar predstavlja 117,3 kg/leto. (SURS, 2018). V skrbi za zdravje in boljše počutje pa bi moral zaužiti vsaj 400 g ZEL/dan, kar predstavlja 146 kg na leto.

Tabela: Podatki o pridelavi in porabi živil v Sloveniji

ŽIVILO

PRIDELAVA in PORABA v 1000 tonah

UVOZ ALI DOKUP v 1000 tonah

SAMOOSKRBA v %

PORABA v kg na prebivalca

ŽITA

596,7     879,1 282,4 67,9 125,5

MESO

154,8     191,7 36,9 80,8   92,6

ZELENJAVA

100,6     258,5 157,9 38,9 117,3

KROMPIR

  72,9     151,3 78,4 48,2 66,9

SADJE

192,4     311,8 119,4 61,7 88,1

Vir: SURS, 2018

 

Pripravila: Jana Bolčič, KGZS Zavod GO