Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Ogled dobrih praks varovanja rejnih živali pred velikimi zvermi v Švici

datum: 25.09.2020

V začetku septembra smo se predstavniki Kmetijsko gozdarskega zavod Nova Gorica udeležili strokovne ekskurzije na temo ogleda dobrih praks varovanja rejnih živali pred velikimi zvermi. Strokovno ekskurzijo je organiziral Zavod za gozdove Slovenije v okviru projekta LIFE WOLFALPS EU.

V prvi fazi so nam Švicarji predstavili populacijo zveri v Švici in distribucijo po kantonih. Sledil je praktični prikaz sekcije srnjaka, ki ga je opravil lovski čuvaj.

V drugi fazi smo si ogledali varovanje rejnih živali s pastirskimi psi. Obe kmetiji, ki smo si jih ogledali, sta uporabljali pasmo Pirenejski planinski pes in na obeh sta bila dva psa. Prva kmetija je pasla krave dojilje na planini (cca. 2000 n.m.v.) skupaj s pastirjem. Psi so se prosto gibali med čredo in so lahko prehajali izven pašnika. V okolici pašnika so bile urejene planinske poti, ki so vodile do okoliških vrhov. Postavljene so bile opozorilne table za planince, ki so jih opozorjale na prisotnost psov in primerno obnašanje ob srečanju s psom.

Ekskurzija Švica 2020_Opozorilne table      Ekskurzija Švica 2020_Pastirski psi med čredo krav dojilj                                     

Druga kmetija je bila ovčerejska kmetija. Uporabljali so kombinacijo elektromrež in pastirskih psov za potrebe varovanja črede pred velikimi zvermi.

Ekskurzija Švica 2020_Pirenejski planinski pes     Ekskurzija Švica 2020_Kombinirano varovanje črede

V tretji fazi smo si ogledali varovanje črede ovac samo z elektro ograjami.

Ekskurzija Švica 2020_Visoka elektro ograja     Ekskurzija Švica 2020_Čreda ovac

Zadnji dan smo si ogledali še švicarski narodni park. Ob tem nas je presenetilo dejstvo, da imajo Švicarji zgolj en narodni park.

Ekskurzija Švica 2020

Ekskurzija Švica 2020

Ekskurzija Švica 2020

Zahvaljujemo se organizatorju za odlično organizacijo in pripravo zanimivih vsebin.


Aleš Valenčič, univ. dipl. inž. zooteh.
Svetovalec specialist za živinorejo