Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

VABILO NA TEČAJ IN IZPIT ZA VOZNIKE ŽIVIH ŽIVALI V PRVAČINI

datum: 29.07.2020

Vljudno vabljeni na Usposabljanje s preizkusom znanja za voznike in oskrbnike za prevoz živih živali, ki ga izvajamo kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba št. U3440-187/2019/3).

Kdaj: 30. avgust 2020

Kje: Prvačina

Po uspešno opravljenem usposabljanju udeleženci prejmejo Potrdilo o usposobljenosti za
voznike in oskrbnike za prevoz živali – »kartico« (skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005 o
zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njimi).
Potrdilo je veljavno v vseh državah članicah Evropske unije. Veljavnost potrdila je do preklica.


Cena:


- osnovnega usposabljanja: 110€.
- obnovitvenega usposabljanja: 80€.


Posamezniki, ki so že opravljali usposabljanje, vendar pred sprejetjem Uredbe Sveta (ES)
1/2005– pred letom 2005 – opravljajo obnovitveni tečaj (samo usposabljanje brez izpita).
(DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1).

V ceno je všteto: gradiva, predavanje, izpit, potrdilo o opravljenem usposabljanju – kartica,
svetovanje po zaključku usposabljanja.


Način prijave:
- udeleženec nam do 25.8.2020 pošlje izpolnjeno in podpisano prijavnico.
Prijavnica:
- objavljena na naši spletni strani: www.razpis.si ali
- vam jo na vašo željo pošljemo (kontaktirate nas).


Prijave so nujne, ker je število mest omejeno zaradi varnostnih zahtev NIJZ in pristojnega
ministrstva (za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2).


Simona Šalej s.p.
Obrtna cesta 54, 3000 Celje
M: 041 798 731
W:www.razpis.si, E: simona@salej.net

Komu je usposabljanje namenjeno?
Usposabljanje opravljajo vozniki in oskrbniki, ki prevažajo v komercialni namen (lastne živali
ali živali tretje osebe): domače kopitarje ali domače govedo, ovce, koze, prašiče ali piščance.
Vsebine usposabljanja pa so primerne tudi za voznike in oskrbnike, ki prevažajo ostale živalske
vrste ter za osebje zbirnih centrov. Nekatere države zahtevajo opravljeno usposabljanje tudi
za prevoz drugih živalskih vrst.


Voznikom in spremnim osebam na praktičnih primerih:
- prikažemo gospodarsko korist, katero jim bo prineslo dobro počutje živali med prevozom
(boljša kakovost mesa, manj bolezni in poginov živali med prevozom, manj glob in kazni).
- pojasnimo zakonodajo na področju zaščite živali, da lažje in pravilneje pripravijo
dokumentacijo in opremijo prevozno sredstvo za kratke vožnje živali do 8 ur in za dolge vožnje
živali nad 8 ur (kdaj zadostuje le »kartica«, kdaj je potrebno dovoljenje TIP 1, TIP2, spremni
dokument, dnevnik vožnje,…).
- prevoz živih živali predstavljamo kot pomemben faktor tudi z vidika zdravja in varnosti ljudi.


Prijazen pozdrav in veselimo se srečanja.


Simona Šalej
vodja usposabljanj