Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo plodovk

datum: 23.07.2020

Cvetlični in tobakov resar, rastlinjakov ščitkar

Na plodovkah gojenih na prostem in v zavarovanih prostorih se pojavljajo cvetlični in tobakov resar ter rastlinjakov ščitkar. Populacijo škodljivih organizmov zmanjšujemo s sredstvi navedenimi v spodnji tabeli.

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

Registracija

BIOTIP FLORAL

0,2 % oz. 1,6 l/ha

Na paradižniku in jajčevcih na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje resarjev in rastlinjakovega ščitkarja.

Na papriki in kumarah v zaščitenih prostorih za zatiranje resarjev in rastlinjakovega ščitkarja.

BOTANIGARD OD

1,8 l/ha

Za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja na bučkah, kumarah, dinjah, jajčevcu in papriki gojenih v zavarovanih prostorih.

BOTANIGARD WP

0,9 kg/ha

Za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja na bučkah, kumarah, dinjah, paradižniku, jajčevcu in papriki gojenih v zavarovanih prostorih.

CONFIDOR 70 WG

14 g/1000 rastlin

Za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja na kumarah, jajčevcih, kumaricah za vlaganje, bučkah, paprikah in paradižniku, gojenih v trajnih rastlinjakih.

HARPUN

75 ml/100 l vode oz. 1,125 l/ha

Na paradižniku in kumarah, gojenih v zaščitenih prostorih, za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja.

KARATE ZEON 5 CS

0,2 l/ha

Za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja na papriki, paradižniku, jajčevcih in kumarah.

KOHINOR SL 200

0,05-0,075 % oz. 0,75 l/ha

Na paradižniku, jajčevcu, papriki gojenih v trajnih rastlinjakih za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja in resarjev.

LASER 240 SC

0,4 l/ha

Za zmanjševanje številčnosti populacije cvetličnega in tobakovega resarja na paradižniku, jajčevcih in papriki pridelanih na prostem.

0,4 l/ha

Za zatiranje cvetličnega resarja na kumarah, bučkah, dinjah in lubenicah gojenih na prostem.

LASER PLUS

0,25 l/ha

Na paradižniku, papriki, jajčevcih, kumarah, bučkah, dinjah in lubenicah na prostem in v zaščitenih prostorih za zmanjševanje številčnosti populacije cvetličnega resarja.

MOSPILAN 20 SG

0,35 – 0,40 kg/ha

Na paradižniku, papriki in jajčevcih za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja.

Na kumarah, bučkah za zatiranje ščitkarjev.

NATURALIS

1,5 l/ha

Na paradižniku, papriki, jajčevcu, kumarah, bučah, bučkah, dinjah in lubenicah na prostem in v zaščitenih prostorih za delno zatiranje rastlinjakovega ščitkarja in resarjev.

NEEMAZAL - T/S

2,0 – 3,0 l/ha

Na bučnicah z užitno in neužitno lupino, paradižniku in jajčevcih na prostem in v zaščitenih prostorih, ter na papriki v zaščitenih prostorih za zmanjšanje populacije resarjev.

REQUIEM PRIME

5 l/ha

na papriki, jajčevcih, kumarah, bučkah in dinjah gojenih v rastlinjakih za delno zmanjševanje številčnosti populacije rastlinjakovega ščitkarja in cvetličnega resarja.

SIVANTO PRIME

0,56 l/ha oz. največji odmerek 1,12 l/ha

Na jajčevcih, paradižniku, papriki, kumarah in bučkah, gojenih brez stika s tlemi (npr. hidroponika, sadilne vreče, sadilne mize) za zmanjševanje številčnosti populacije rastlinjakovega ščitkarja.

VERTIMEC PRO

1,2 l/ha oz. 100 ml/100 l vode

Na paradižniku, papriki, jajčevcu, bučkah, kumarah in kumaricah za vlaganje na prostem in v zaščitenih prostorih za zmanjševanje populacije resarjev iz rodu Frankliniella.

POZOR: Pripravki so nevarni za čebele in opraševalce! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov!